Zemřel profesor Robert Kvaček, velká osobnost české historické vědy

Ve věku 91 let navždy odešel emeritní člen katedry historie a vědecké rady Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Profesor Kvaček byl autorem odborných publikací, učebnic, popularizačních textů i držitelem řady ocenění. Patřil mezi největší osobnosti poválečné české historické vědy.

Tento významný historik, vysokoškolský pedagog a popularizátor dějin se narodil 5. července 1932 ve vesničce Dvorce u Jičína. Po maturitě na Lepařově gymnáziu v Jičíně v roce 1951 byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu historie. V roce 1956 začal působit jako asistent na Ústavu československých dějin, o jedenáct let později byl jmenován docentem. Vedle knihy věnované cestě lorda Runcimana do Československa v roce 1938 „Osudná mise“ (1958) vydal řadu dalších odborných i popularizačních textů věnovaných především meziválečné evropské politice a jejímu dopadu na Československo, mimo jiné  knihu „Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937“ (1966).

V období tak zvané normalizace byl omezen jeho kontakt se studenty, nemohl navíc přednášet dějiny 20. století, což vedlo k prohloubení jeho zájmu o 19. století. Nadále nicméně publikoval například o – pro meziválečné dějiny klíčovém – roku 1936 „Historie jednoho roku“ (1976), pozornost též vyvolala jeho kniha „Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války“ (1988).

V roce 1990 byl Robert Kvaček jmenován profesorem. Od té doby vydal celou řadu prací. Výrazně se zasloužil o popularizaci moderních dějin nejenom svými knihami spadajícími do kategorie literatury faktu – mj. s Dušanem Tomáškem v r. 1995 „Causa Emil Hácha“, v r. 1999 „Obžalována je vláda“ a v r. 2001 „Generál Alois Eliáš“, ale i četnými mediálními vystoupeními a veřejnými přednáškami.

Během svého dlouholetého působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1998 do roku 2018 též na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci výrazně ovlivnil řadu generací posluchačů. Mimo jiné i díky svým nesporným rétorickým schopnostem. Jeho působení zvýraznila i tvorba učebnic či podíl na vzniku výukového DVD „Obrazy z českých dějin 1914 až 2004“.

Profesor Kvaček byl členem řady profesních a zájmových společností, mj. Učené společnosti, Česko-slovenské komise historiků nebo Klubu autorů literatury faktu. Zasedal také ve vědeckých radách a v redakčních radách odborných periodik.

Byl držitelem řady ocenění, mj. několikrát získal Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu, roku 2007 slovenskou Cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý přínos v oblasti literatury faktu a Cenu města Jičína, v roce 2015 vojenské vyznamenání Zlatá lípa a v roce 2018 Medaili města Liberce. Roku 2012 jej Technická univerzita v Liberci ocenila Zlatou medailí TUL, v roce 2016 mu Univerzita Pardubice udělila titul doctor honoris causa. V roce 2018 pak převzal od primátora Statutárního města Liberec Medaili města Liberec za mimořádné zásluhy v oboru historie. Roku 2021 mu byla prezidentem ČR udělena medaile Za zásluhy I. stupně v oblasti výchovy a školství.

Čest jeho památce!

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 236