Zvýšit zájem o elektro a IT obory a spolupráce na inovacích. Nová aliance elektrotechnických a IT fakult má jasné cíle

Signatáři Aliance. Josef Černohorský v řadě stojících druhý zleva. Zdroj: info.zcu.cz.
Signatáři Aliance. Josef Černohorský v řadě stojících druhý zleva. Zdroj: info.zcu.cz.

Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). Přidala se také Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Cílem Aliance bude mimo jiné zvýšit zájem středoškolských studujících o nabízené elektroinženýrské obory a vzájemně koordinovat strategické výzkumné projekty.

Podle nejnovějších statistických údajů chybí jen v Česku a na Slovensku více než 10 000 odborníků a odbornic v oblasti elektroinženýringu či informatiky. Jejich nedostatek už nyní paralyzuje a ohrožuje rozvoj strategického průmyslu. Nově založená Aliance pro elektrotechniku a informatiku proto bude hledat cesty, jak podpořit zájem uchazečů a uchazeček a tím zvýšit počet absolventů a absolventek v těchto společensky kritických profesích.

„Jsme si vědomi, že společným a jednotným postupem v oblasti propagace a popularizace technického vzdělávání lze efektivně cílit na zvýšení zájmu středoškolských studujících o technické obory, což je zásadní pro zajištění budoucí generace odborníků a odbornic potřebných pro průmyslový sektor a celkově hospodářství,“ řekl zvolený prezident Aliance a děkan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a navázal: „Aliance sdružuje a umožňuje společně využívat unikátní zdroje a technologie, kterými členové aliance disponují. Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování a systematické směřování k evropskému leadershipu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i v oblasti vzdělávání.“

Aliance tak chce být svými kompetencemi a moderním vybavením jednotlivých fakult motivátorem pro příchod nových investorů do Česka a Slovenska. Ti přispějí k transferu špičkových technologií (např. polovodičové čipy) a vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Zakladateli Aliance je šestnáct českých a slovenských fakult, respektive univerzit, působících v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. „Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci a jednotné vystupování,“ doplnil prezident Aliance.

Viceprezidentem Aliance byl zvolen děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě Vladimír Kutiš. „Súčasná doba je charakterizovaná veľkou dynamikou zmien a zavádzaním nových technológii a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Česku, ako aj so strednými školami,“ říká děkan Vladimír Kutiš.

K zakládajícím členům Aliance patří i Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM).

„Synergický přístup je základním motem naší fakulty, propojujeme rozmanité vědní obory, teorii s praxí, vzdělávání s vědou. To, že jsme se stali jedním ze zakládajících členů asociace, je pro fakultu prestižní událostí, a těšíme se na prohloubení spolupráce v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky,“ říká děkan FM TUL Josef Černohorský a dodává, že zásluhu na zapojení fakulty jako zakládajícího člena do Aliance má profesor Zdeněk Plíva.

 

Šestnácti zakládajícími členy Aliance jsou následující fakulty:

Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žilině

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině

Fakulta informatiky a informačních technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

 

-red-
– s použitím TZ Aliance pro elektrotechniku a informatiku (ZČU v Plzni)

Další články v rubrice

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 184

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 184