T-UNI: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

Rektor předal jmenoval nové docenty a promoval nové doktory
Univerzita má nové docenty a doktory

Jmenovací dekrety dvěma novým docentům, kteří se habilitovali před vědeckou radou Fakulty textilní Technické univerzityv Liberci, předal dnes na návrh děkanky fakulty rektor Zdeněk Kůs. Dnes také se souhlasem rektora předali děkani příslušných fakult diplomy celkem patnácti úspěšným absolventům doktorského studia.

„Z hlediska dalšího vývoje je dnešní událost velmi významná i pro naši univerzitu. Je dobře, že dnes přibyli noví docenti a doktoři, z objektivního pohledu s významnými vědeckými výsledky. Je to signál na veřejnost, že Technická univerzita v Liberci, která má právo tyto akademické tituly udělovat, vytváří  dobré podmínky pro vědeckou práci a profesní růst vědecko- pedagogických pracovníků a je schopna stále zkvalitňovat i svoji pedagogickou činnost," řekl ve slavnostním projevu rektor TUL Zdeněk Kůs.

Nové docenty jmenoval rektor TUL ve smyslu § 72 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 po úspěšném habilitačním řízení.

Novými docenty TUL jsou:

Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. (*1961)
v roce 1985 absolvoval fakultu textilní, obor Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu. Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Textilní materiálové inženýrství mu byla udělena na FT v roce 2009. Habilitační práci vypracoval na téma „Predikce omaku tkanin“ a obhájil ji před vědeckou radou Fakulty textilní dne 31. ledna 2013. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Problematika subjektivního hodnocení omaku“. Je jmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Rajesh Mishra, B.Tech., Ph.D.(*1977 Indie)
v roce 1998 absolvoval magisterské studium na Utkal University v Indii, obor Textile Engineering, kde mu byl udělen titul B.Tech. Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Textile Engineering  mu byla udělena na IIT Delhi v roce 2006. Habilitační práci vypracoval na téma „Modeling of 2D & 3D woven fabric structure and properties “ a obhájil ji před vědeckou radou Fakulty textilní dne 31. ledna 2013. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Structural design engineering of woven fabrics using soft computing“.Je jmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Na dnešním slavnostním setkání převzali také diplomy absolventi doktorských studijních programu, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci na pěti fakultách TUL

Seznam nových nositelů titulu Ph.D.:

FAKULTA STROJNÍ

Ing. Jiří Bobek  (* 1982)
Disertační práci vypracoval v oboru Strojírenská technologie na téma: „Výzkum technologie zpracování kompozitů se syntetickou termoplastickou matricí a vlákny rostlinného a živočišného původu ve vztahu k mechanickým vlastnostem“.

Ing. Vojtěch Klouček(* 1979)
Disertační práci vypracoval v oboru Konstrukce strojů a zařízení na téma: „Syntéza a analýza bezvůlové planetové převodovky integrované s elektromotorem“.

Ing. Přemysl Matoušek (* 1983)
Disertační práci vypracoval v oboru Výrobní systémy a procesy na téma: „Polohová regulace pneumatického servosystému“.

Ing. Marek Pešík (* 1983)
Disertační práci vypracoval v oboru Konstrukce strojů a zařízení na téma: „Funkční a výkonová optimalizace vibračních dopravníků“.

Ing. Dalibor Skácel (* 1973)
Disertační práci vypracoval v oboru Konstrukce strojů a zařízení na téma: „Solární fototermální systémy v extrémních klimatických podmínkách České republiky“.

FAKULTA TEXTILNÍ

Ing. Iba Gaye(* 1962 Senegal)
Disertační práci vypracoval v oboru Textilní materiálové inženýrství na téma: „Comparison of Properties of Organic and Conventional Cotton“.

Ing. Jiří Chvojka (* 1981)
Disertační práci vypracoval v oboru Textilní materiálové inženýrství na téma: „Speciální kolektory pro elektrostatické zvlákňování“.

Ing. Mohammad Hemaia Motawe (* 1981 Velká Britanie)
Disertační práci vypracoval v oboru Textilní technika na téma: „Factors affecting garment's thermophysiological properties in tropical weathers countries“.

Ing. Larysa Ocheretna (* 1980 Ukrajina)
Disertační práci vypracovala v oboru Textilní technika na téma: „The Lattice Gas Cellular Automata Approach for Fluid Flows in Porous Media“.

Ing. Jana Šašková (* 1977)
Disertační práci vypracovala v oboru Textilní technika na téma: „Aplikace reaktivních barviv“.

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Mgr. Iryna Tyagur(* 1985 Ukrajina)
Disertační práci vypracovala v oboru „Fyzikální inženýrství“ na téma „Piezoelectric and dielectric studies of ferroelectric phase transitions in Sn2P2(SexS1-x)6 crystals“

EKONOMICKÁ FAKULTA

Ing. Eliška Jirásková (*1985)
Disertační práci vypracovala v oboru „Organizace a řízení podniků“ na „Význam vybraných faktorů lokalizace pro malé a střední podniky“

Ing. Andrea Kobík Valihorová (*1985)
Disertační práci na téma „Vývoj českého finančního trhu a jeho segmentů z hlediska další integrace“ vypracovala v oboru „Pojišťovnictví“.

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Mgr. Pavel Hrabák (*1975)
Disertační práci vypracoval v oboru „Aplikované vědy v inženýrství“ na téma „Kritické studium sanačního využití modifikovaného Fentonova činidla“.

Ing. Jaroslav Vlach (*1956)
Disertační práci vypracoval v  oboru „Technická kybernetika“ na téma „Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy“.

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.

Redakce T-UNI nově jmenovaným pánům docentům a novým pánům doktorům blahopřeje.

J. Kočárková
Foto: Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

_PE11405.JPG

V hodnocení výzkumu jdeme nahoru

Přibylo kvalitních výsledků a vyplatilo se věnovat pozornost jejich popisu a zdůvodnění. V posledním hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se nám podařilo v průměrném hodnocení v modulu 1 dosáhnout úrovně excelentních výzkumných...

17. 1. 2022 | Věda a výzkum | 304

Nejbližší akce

25
01 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL_ONLINE!

Své prostory a studijní programy představí zájemcům Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL. KDY: Úterý 25. ledna 2022 Pouze online. Více na facebooku fakulty.

26
01 | 2022
středa

Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

Své studijní programy, výhody studia a možnosti uplatnění absolventů představí Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. KDY: středa 26. ledna 2022, 10 hodin KDE: aula, budova G, Univerzitní náměstí 1, Liberec

01
02 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty strojní TUL

Studijní programy, laboratoře nebo studentský závodní tým mohou poznat všichni, kdo dorazí na den otevřených dveří Fakulty strojní TUL. KDY: úterý 1. 2. 2022, od 9.30 hodin KDE: aula budovy G a laboratoře fakulty strojní, Univerzitní náměstí 1,...

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645