T-UNI: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní si připomíná svoje začátky. Před šedesáti lety 1. října byla rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 zahájena výuka na Vysoké škole strojní v Liberci. Důvodem pro založení vysoké školy v Liberci byla potřeba kvalifikovaných technických odborníků pro tradiční ( sklářský a textilní) i nově se rozvíjející průmysl (automobilový a strojírenství zaměřené na textilní stroje) v severních Čechách.

V řijnu roku 1953 nastoupilo do prvních ročníků čerstvě otevřené vysoké školy 259 studentů. Byly pro ně zřízeny dvě posluchárny a sedm menších učeben pro studijní kroužky. Škola měla tehdy šest kateder a učilo zde 19 pedagogů….

Na to, co už dávno není pravda, vzpomínali 1. října večer zaměstnanci, absolventi i studenti v úterý v Naivním divadle. Bylo to neformální a milé setkání zakončené představením univerzitního divadelního spolku ÚNOS. „Hovořili jsme o všem možném. O tom, jak nám pražské ČVUT pomáhalo při nelehkých začátcích, i o tom, že se na nás zpočátku pohlíželo v Praze jako na provinční školu. Úroveň znalostí byla ale i tehdy na vysoké úrovni. Prvních 120 absolventů v roce 1958 výrazně posílilo tehdejší průmysl. Letos jsme promovali již desetitisícího absolventa. Naši absolventi rozhodně řady nezaměstnaných nerozšiřují,“ řekl děkan fakulty Miroslav Malý.

Pamětníci se shodli na tom, že podmínky ke studiu mají dnešní studenti mnohem lepší. Mají přístup ke všem informacím a užívají si akademické svobody. „Říkáme si ale, že pro nás při všech studentských radovánkách bylo studium prioritou. Já bych těžko doma obhajoval svoje neúspěchy. Dnes stejně staří kluci, jako jsme byli tehdy my, studují klidně šest sedm let a nic se neděje. Kromě toho, že je někdo musí živit a platit  za ně poplatky za nadstandardní dobu studia,“ zamyslel se jeden z účastníků setkání.

U příležitosti významného výročí uspořádalo vedení nejstarší liberecké fakulty setkání se zástupci středních škol, které pro naši univerzitu vychovávají budoucí studenty. „Poděkovali jsme jim za spolupráci a hovořili jsme o tom, co dělat, aby se mládež více zajímala o technické obory. Bylo by dobré, kdyby studenti  ze středních škol na univerzitu přicházeli s ucelenějšími představami o oborech, které si vybrali,” řekl děkan Malý.

Dnes proběhla v Lidových sadech v pořadí již jednašedesátá slavnostní imatrikulace nových studentů. Studentský slib složilo dnes dopoledne zhruba 250 nových studentů fakulty strojní.

Fakulta strojní dnes nabízí studium bakalářských, magisterských a doktorských programů na jedenácti katedrách. V Liberci mají studenti mimořádně dobré podmínky pro získání vzdělání ve strojírenských oborech odpovídajících moderní době. K dispozici mají špičkově vybavené laboratoře, zapojují se do vědecké práce a výzkumu jako plnohodnotní členové univerzitních vědeckých týmů na národní i mezinárodní úrovni. Výrazných úspěchů dosahuje fakulta například v oblasti vývoje textilních a sklářských strojů, spalovacích motorů, fotovoltaické techniky, nanopovrchového inženýrství atd. Velkou devizou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci je její těsné sepětí s praxí.

Významné výročí  si fakulta strojní v říjnu připomene ještě dalšími akcemi:

7.-11. října
55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
I v letošním roce zveme všechny partnety a zájemce na expozici fakulty strojní.

30. října
Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

31. října
Odborné sympozium Fakulty strojní TU v Liberci
Poděkování partnerům za spolupráci.

Každý den budeme na webových stránkách fakulty strojní přinášet zajímavosti a střípky z historie naší fakulty,“ informovala redakci T-UNI Iveta Lukášová  z děkanátu fakulty.

J. Kočárková,
Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

2 Hrubosova Expo Dubai- obraz-4.jpg

TUL je součástí prestižní výstavy WORLD EXPO v Dubaji

Kompozici ze speciálních textilií, které svítí nebo dokáží ničit bakterie a viry, představuje na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji Technická univerzita v Liberci. Umělecky pojatý exponát z Liberce zároveň ukazuje možnosti využití chytrých...

12. 1. 2022 | Události | 341

Nejbližší akce

25
01 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL_ONLINE!

Své prostory a studijní programy představí zájemcům Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL. KDY: Úterý 25. ledna 2022 Pouze online. Více na facebooku fakulty.

26
01 | 2022
středa

Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

Své studijní programy, výhody studia a možnosti uplatnění absolventů představí Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. KDY: středa 26. ledna 2022, 10 hodin KDE: aula, budova G, Univerzitní náměstí 1, Liberec

01
02 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty strojní TUL

Studijní programy, laboratoře nebo studentský závodní tým mohou poznat všichni, kdo dorazí na den otevřených dveří Fakulty strojní TUL. KDY: úterý 1. 2. 2022, od 9.30 hodin KDE: aula budovy G a laboratoře fakulty strojní, Univerzitní náměstí 1,...

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645