T-UNI: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

Platinovou pamětní medaili Strojnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a pamětní medaili Strojnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity převzal na včerejším slavnostním zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TUL děkan Miroslav Malý. Zasedání se konalo u příležitosti 60. výročí od založení naší nejstarší fakulty.

„Je to nejvyšší ocenění, které může naše fakulta udělit. To, že ji předáváme naší partnerské liberecké fakultě, je výrazem úcty a ocenění kvalitní spolupráce mezi vědeckými týmy ale i mezi jednotlivci našich fakult,“ řekl děkan košické fakulty profesor František Trebuňa. Také děkan SF STU profesor Lubomír Šooš pozitivně hodnotil spolupráci mezi libereckou a bratislavskou univerzitou. „V minulosti i současnosti to byla vždy korektní a plodná spolupráce. Pravidelně se setkáváme na vědeckých radách, řešíme společné problémy. Myslím, že vzhledem k politické situaci budou všichni, komu záleží na rozvoji technického školství a výchově mladé generace, potřebovat odvahu, minimálně stejnou, jakou měli zakladatelé liberecké fakulty strojní. Ať nám nechybí,“ řekl profesor Šooš.

Šedesátého výročí liberecké fakulty strojní využil děkan Miroslav Malý k udělení pamětních medailí osobnostem z akademického prostředí, které  se zasloužily o rozvoj fakulty  a rozvoj vědy a techniky. Pamětní medaili převzali akademičtí funkcionáři TU v Liberci. Emeritní rektoři profesor Bohuslav Stříž, profesor Zdeněk Kovář, profesor David Lukáš, profesor Vojtěch Konopa a emeritní děkani docent Ludvík Prášil a profesor Petr Louda.

Pamětní medaile předal děkan Malý také dvěma desítkám absolventů, kteří byli promováni na historicky první promoci liberecké fakulty v roce 1958.

Pamětní medaili k 60. výročí udělil děkan FS TUL Miroslav Malý také za externí spolupráci s fakultami a za přínos k rozvoji technického vzdělávání. Nositeli medaile jsou profesor František Hrdlička, děkan FS ČVUT Praha, profesor Miroslav Doupovec, děkan FSI VUT Brno, profesor Ĺudovít Dobrovský, děkan FMMI VŠB-TU Ostrava, profesor Jiří Staněk, děkan FS ZČU Plzeň, docent Ivo Hlavatý, děkan FS VŠB-TU Ostrava, profesor Lubomír Šooš, děkan SF STU Bratislava, profesor Milan Sága, děkan SF ŽU v Žilině, profesor František Trebuňa, děkan SF TU v Košiciach, profesor Oliver Moravčík, děkan MTF STU Bratislava, docent Peter Lipták, CSc., děkan FST TUAD v Trenčíně.

Slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci se zúčastnili nejen zástupci českých i slovenských vysokých škol, ale také zástupci významných výrobních podniků. „Spolupráce s praxí, uplatnění výsledků aplikovaného výzkumu je pro nás, ale i pro celou společnost životně důležité,“ řekl děkan FS TUL Miroslav Malý. To byl důvod, proč předal pamětní medaili také zástupcům Akademie věd ČR a zástupcům významných firem spolupracujících s naší fakultou strojní: VÚTS Liberec, ŠkodaAuto, Bosch, Siemens, ČEZ, Nadace Preciosa, Magna, Knorr aRieter.

Pamětní list jako ocenění za spolupráci technických fakult a podíl na přípravě a organizaci asociace děkanů technických fakult  převzali profesor František Hrdlička, děkan FS ČVUT Praha, profesorka  Alena Kohoutková, děkanka FSt ČVUT Praha a profesor Radim Farana, emeritní děkan FS VŠB-TU Ostrava.

Slavnostní zasedání Vědecké rady FS TUL bylo vyvrcholením oslav připomínající toto významné výročí naší nejstarší fakulty.

Maraton oslav ukončilo dnešní odborné symposium Fakulty strojní TUL, na kterém byly představeny základní výzkumné směry FS TUL.
Účastníci se seznámili  s výzkumným potenciálem v oblasti materiálů, mechaniky, konstrukce a technologie a současně diskutovali o možnosti navázat spolupráci s jednotlivými pracovišti fakulty. Součástí programu byla i prohlídka laboratoří v budově Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a praktická ukázka práce na špičkových přístrojích.

J. Kočárková
Foto Radek Pirkl

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice


Nejbližší akce

26
01 | 2022
středa

Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

Své studijní programy, výhody studia a možnosti uplatnění absolventů představí Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. KDY: středa 26. ledna 2022, 10 hodin KDE: aula, budova G, Univerzitní náměstí 1, Liberec

01
02 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty strojní TUL

Studijní programy, laboratoře nebo studentský závodní tým mohou poznat všichni, kdo dorazí na den otevřených dveří Fakulty strojní TUL. KDY: úterý 1. 2. 2022, od 9.30 hodin KDE: aula budovy G a laboratoře fakulty strojní, Univerzitní náměstí 1,...

02
02 | 2022
středa

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty TUL

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci představí své studijní programy a vše, co souvisí se studiem ve středu 2. 2. 2022 KDE: Budova H, učebna H31 – 3.patro, Voroněžská 13, Liberec 1

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653