Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

VOLBA REKTORA TUL!!! Od 9.00 hodin v zasedací místnosti suterénu budovy IC

12
úterý
10 | 2021

Volba rektora se uskuteční na zasedání Akademického senátu TUL, která jsou veřejná. Volba rektora TUL je tak také záležitostí veřejně přístupnou.

Rozhodne se mezi Miroslavem Brzezinou a Josefem Šedlbauerem.

Více o jejich nedávných prezentacích před akademickou obcí najdete v článku Co je úlohou rektora a jakým směrem by měl vést univerzitu? Kandidáti na rektora prezentovali své volební programy.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce