Kulatý stůl v Praze: Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize

17
čtvrtek
09 | 2020

Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné? Jak se krize zasáhla do procesu internacionalizace a vzdělávání? Dokázala urychlit změny a postupy? Jaké ponaučení si školy odnesly z krizového vývoje do budoucna?

O těchto a dalších tématech budou od 13.00 hodin v živém video-přenosu na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz a na facebookové stránce TUL diskutovat tito zástupci vysokých škol a dalších partnerů:

– Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
– Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
– Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze
– Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze
– Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni
– Martin Rychlík, etnolog, historik kultury a vědecký novinář
– Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce