Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Diskuze se zapojením univerzit: Jak se adaptovat na měnící se klima?

21
pondělí
09 | 2020

Otázky spojené s globální klimatickou změnou začínají intenzivně skloňovat odborníci, laická veřejnost a dostávají se i do programů politických stran. Dopady měnícího se klimatu se v každé oblasti lidského konání mohou projevovat různě a různým způsobem se s nimi také musíme vypořádávat.

V živě streamované diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz a také facebooku TUL se od 16.00 hodin setkají názory:

Hany Šantrůčkové, půdní bioložky z Jihočeské univerzity

Aleše Pečinky, rostlinného genetika z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky

Petra Marady, ekologického zemědělce a laureáta Ceny Josefa Vavrouška

Anny Paskové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí

Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu

a Tomáše Dvorského, vodohospodáře z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Kulatý stůl pořádají české vysoké školy sdružené v projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.

Více o diskuzi i celém projektu: https://alive.osu.cz/jak-se-adaptovat-na-menici-se-klima-sledujte-online-diskuzi-z-ostravy/

Záznam první z cyklu diskuzí na téma Společenská odpovědnost univerzit: https://www.universitas.cz/tema/5452-skoly-by-mely-vic-udavat-trend-zaznelo-v-debate-o-spolecenske-odpovednosti

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce