Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zasedne Akademický senát TUL

13
úterý
10 | 2020

Akademický senát Technické univerzity v Liberci bude jednat od 9.00 v zasedací místnosti v suterénu budovy IC.

Senátoři by měli projednávat tento navržený program:

1. Zápis ze zasedání AS TUL ze dne 22. 9. 2020

2. Předchozí souhlas se jmenováním členek a členů disciplinární komise TUL

3. Schválení Statutu Fakulty umění a architektury TUL

4. Schválení Volebního řádu Akademického senátu Fakulty umění a architektury TUL

5. Schválení Statutu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

6. Schválení Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

7. Schválení Volebního řádu Akademického senátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

8. Schválení odpovědi na dopis pana Vacína

9. Vyjádření ke změně na postu prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu

10. Vyjádřeníke vstupu TUL do nadace LISTEM 21

11. Různé

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce