Propojená Evropa. Panelová diskuze k 20 letům ČR v EU

29
středa
05 | 2024

Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina zve na panelovou diskuzi Propojená Evropa, jež připomene výročí 20 let ČR v EU z pohledu dopravní obslužnosti.

KDY: 29. května 2024, 16:00–17:30

KDE: aula Technické univerzity v Liberci, budova G, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1

O aktuálních otázkách dopravní obslužnost v rámci regionu i Evropy budou diskutovat odborníci z TUL, zástupci kraje a města.

Účastníci panelové diskuze:

  •     doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c., rektor TUL
  •     PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., prorektorka pro rozvoj TUL
  •     Mgr. Emil Drápela, Ph.D., katedra geografie FP TUL
  •     prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXI
  •     Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
  •     Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy
  •     Ing. Pavel Blažek, manažer úseku plánování  a řízení dopravy ze spol. KORID LK

Moderace: Lenka Novotná – moderátorka a hlasatelka Českého rozhlasu

Po skončení diskuze přijde na řadu neformální část programu:

Promítání filmu Mimořádná událost.

O občerstvení se v předsálí postará řemeslný pivovar Volt.

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 198