Fakulta umění a architektury TUL přijímá přihlášky do doktorského studijního programu

31
čtvrtek
08 | 2023

Kód a název studijního programu: P8206 Výtvarné umění

Kód a název studijního oboru: 8206V130 Výtvarné umění

Kód a název studijního programu: P0731D010009 Architektura a urbanismus

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Doba studia: 4 roky

Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele

Závěr studia: ve čtvrtém ročníku je ukončeno obhajobou disertační práce

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Termín podání přihlášek: 31. 8. 2023 přes STAG

Termín přijímacích zkoušek: 7. 9. 2023

Informace pro uchazeče

Tematické okruhy disertačních prací

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385