Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zemřel Lubomír Sodomka, uznávaný fyzik a odborník na luminiscenci

Ve věku 90 let zemřel profesor Lubomír Sodomka, fyzik, přední odborník na luminiscenci a zároveň textilní technik. Jako pedagog dlouhá léta působil na fakultách strojní a textilní naší univerzity. Během své akademické činnosti vedl stovky diplomantů a doktorandů. Je také autorem několika učebnic, monografií, překladů z angličtiny a ruštiny, více než 150 originálních i populárních článků a patentů. 

Studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF) zakončil diplomovou prací „Stanovení rentgenové difrakce atomových oscilací v cínové mřížce“ a v roce 1956 nastoupil jako asistent fyziky na tehdejší Vysokou školu strojní v Liberci. Později přejmenovanou na Vysokou školu strojní a textilní a dnešní Technickou univerzitu v Liberci.

Zde kromě výuky fyziky pracoval zprvu v rentgenové difraktografii, zvláště na vývoji různých zařízení pro tuto techniku. Díky jeho spolupráci s mechaniky školy byl například vyvinut texturní a topografický difraktometr. Mohly být také pořízeny první snímky poruch v monokrystalech křemene nazvané komety.

V letech 1969 a 1971 vedl profesor Sodomka katedru fyziky. V 80. letech vystudoval také naši fakultu textilní, proto měl i titul Ing. Na fakultě rovněž působil.

Největších vědeckých úspěchů dosáhl v mechanoluminiscenci, aplikací laserů a akustické emise na strukturu textilií.

Na profesora Sodomku jako na nadšeného inovátora vzpomíná Bohdana Marvalová z naší fakulty strojní. „Jako mladá asistentka jsem byla přidělena na katedru fyziky na ‚vědu a výzkum‘. Pan profesor se tenkrát zabýval luminiscencí a měl několik mladých doktorandů - říkalo se jim aspiranti. Každý týden byly semináře a doktorandi se na nich museli zpovídat, jak za ten týden pokročili. Měl přehled o novinkách v technice a spoustu nápadů, jak jich využít," říká profesorka Bohdana Marvalová z Katedry mechaniky, pružností a pevnosti Fakulty strojní TUL.

V roce 1970 získal profesor Sodomka stipendium A.v. Humboldtovy nadace. Výjezd mu však nebyl povolen.

„Před revolucí mu bylo bráněno v habilitaci a také mu nebyla umožněna obhajoba doktorské práce. Po revoluci, v roce 1990, byl jmenován docentem. Brzy nato obhájil doktorskou práci a také byl jmenován profesorem,“ řekla profesorka Iva Nová z Katedry strojírenské technologie Fakulty strojní TUL.

Prof. RNDr. Ing. Lubomír Sodomka, DrSc., byl publikačně velmi aktivní. Během své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti zveřejnil odborné i pedagogické knihy, skripta, články v tuzemských i zahraničních časopisech a přeložil odborné knihy.

Od roku 1994 do roku 2000 získával každoročně za publikační činnost od American Biographical Institute titul „Muž roku“. Kromě toho mu byl udělen i titul Fellow of America Bibliographical Institute (FABI) a v roce 1996 – získal titul Magnificent Distinguished FABI (MDFABI).

Z původních knih lze uvést titul „Struktura a vlastnosti pevných látek“ SNTL Praha 1967 a její překlad „Structure and properties of solids“, monografii, která byla první toho druhu na světě „Mechanoluminiscence a její použití“, Academia, Praha 1985, překlady z ruštiny a angličtiny.

Činnost profesora Sodomky byla hodnocena i uvedením do knih „KDO JE KDO“ vydávaných v ČR (viz. Kdo je kdo, Agentura Kdo je kdo Praha 1998 str. 546).

Profesor Sodomka organizoval několik mezinárodních konferencí a intenzivně spolupracoval s podniky při řešení významných úloh praxe. Namátkou šlo o práce na elektronovém mikroskopu, na struktuře karbidu křemíku, na měření výchylek sonotrod ultrazvukových svářeček, měření otáček dopřádacích rotorů a další.

"Profesor Sodomka byl po celý život nadšeným experimentátorem a inovátorem. Později se zabýval fyzikálními vlastnostmi textilií na katedře oděvnictví. Na penzi se pak věnoval popularizaci vědeckých poznatků a spolu s profesorem Jaroslavem Fialou napsal dvoudílnou příručku Fyzika a chemie kondenzovaných látek," uzavírá profesorka Bohdana Marvalová.

Pane profesore, děkujeme za vše.

Čest Vaší památce!

- red -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562