Čaj a příběh v jednom. Náš student rozjíždí podnikání a dostává na světlo zapomenutého dobrodruha a cestopisce

IMG_3830-2.jpg
Výrobu a prodej pečených čajů s příběhem o cestovateli Jiřím Tektanderovi rozjede náš student Ondřej Linhart už letos. Foto: Adam Pluhař, TUL

Pečené čaje s příběhy o cestě Jiřího Tektandera z Rudolfinské Prahy do Persie vynesly našemu studentu Ondřeji Linhartovi úspěch v soutěži o Nejlepší Start-up TUL. Ondřej teď se svojí maminkou rozjíždí podnikání a v hlavě má další výzvu. Chce nechat přeložit původní německy psaný bestseller, dnes však zapomenutý Tektanderův cestopis.

Tektandr – čaj s příběhem se jmenuje i Ondřejův start-up. Chce se prosadit s pečenými čaji ze severočeského ovoce, k nimž je vždy připojena několikastránková miniaturní knížka. „Chtěli bychom pomáhat vytvářet atmosféru příjemných rodinných podvečerů s teplým čajem a knihou v ruce. A rád bych, aby se čtenáři pokaždé těšili na pokračování dobrodružné cesty inspirované Tektanderovým příběhem a sháněli další díly, tedy i čaje,“ vypráví Ondřej Linhart, student druhého ročníku doktorandského studia na Ekonomické fakultě TUL.

V soutěži O nejlepší Start-up TUL 2020 získal Cenu Lipo.Ink a Cenu SBC a svůj projekt se snaží uvést v život. Na platformě HitHit vybral na sklonku roku přes 60 tisíc korun, což je víc, než měl původně v plánu. Právě začíná rozesílat malé dárkové sady jako poděkování přispěvatelům a během roku chce rozjet výrobu ve větším objemu. Spustí web i e-shop. „Kromě koření a citrusů budeme používat jen ovoce od místních pěstitelů z okolí Litoměřic. S mojí maminkou Alenou připravujeme několik druhů čaje,“ líčí Ondřej.

Zákazník si bude moci vybrat řadu příchutí. Například chuť višní, meruněk, švestek nebo málo známých kdoulí. Pečené čaje bude Ondřej v rámci rodinného podniku plnit do 130 mililitrové skleněné dózy. A připojí malou knížku o 25 stranách. Ta obsáhne jednu kapitolu Tektanderova převyprávěného příběhu.

Všechny čaje nesou poetická pojmenování s vůní dálek. Příchuť višně s meruňkou je například Slunce nad Tabrízem. Do dnešního města v Íránu, tehdejší Persii, Tektander během své pouti došel. Tam také ochutnal nápoj podobný dnešním pečeným čajům a napsal o nich do svého cestopisu.

 

 

Volná inspirace cestopisem má navnadit zákazníky ke koupi dalšího nápoje a „zhltnutí“ nového pokračování cesty. „Máme vytištěny čtyři kapitoly, zatím je dostávají naši přispěvatelé z HitHitu. V nich Tektandr došel za Varšavu. Postupně se budeme dostávat dál. Na cestu do Persie vystačí asi dvanáct kapitol. V dalších letech bychom chtěli sepsat ještě zpáteční cestu. V kapitolách jsou všechny historické postavy, ty doplňuje ještě smyšlená pohádková postava myšáka Pišty. Přibližuje totiž příběh dětem,“ vysvětluje Ondřej Linhart.

Čaje mají dopomoci k překladu slavného cestopisu

Chce jít ale ještě dál. V průběhu příštích let by se rád zasadil o překlad původního Tektanderova cestopisu vytištěného poprvé roku 1608. Český rodák německé národnosti George Tektader pocházel z dnešního Jablonného v Podještědí a je tedy spjat s Libereckým krajem. „Překlad bude možný až tehdy, jestli se nám podaří se na trhu uchytit. Úkol to nebude jednoduchý. Kniha je psána v němčině a ve švabachu,“ říká Ondřej a dodává: „Myslím ale, že by kniha mohla zaujmout i dnešního čtenáře. Zajímavé je, že Tektander jako syn evangelického faráře nebyl nestranný. Dalo by se říci, že byl z dnešního pohledu politicky nekorektní. V knize je třeba cítit jeho odpor k ruskému pravoslaví a tatarským národům. Vyjadřuje se až hanlivě. Přitom paradoxně neměl problém s islámem a obdivoval perskou kulturu,“ míní Ondřej Linhart.

Soutěž O nejlepší start-up TUL pomáhá uvést do života podnikatelské záměry studentů. Pořádá ji Student Business Club při Technické univerzitě v Liberci šestým rokem. Loni se sešlo 19 projektů, do finále se jich dostalo 11. Kromě hlavní ceny ještě podnikatelské záměry studentů získávají ceny partnerů. Těch bylo loni šest a finalisté si tak rozdělili ceny v celkové hodnotě 273 800 korun.

Adam Pluhař

George Tektander (1581 – 1614)

Jako dvaadvacetiletý se zúčastnil mise vyslané Rudolfem II. k perskému šáhovi Abbásovi s cílem uzavřít spojenectví před tureckým nebezpečím. Jako jediný z vyslané výpravy se dokázal také vrátit do Prahy. Svoji strastiplnou cestu z let 1602 – 1604 vedoucí přes Varšavu, Moskvu a Tatarsko popsal roku 1605 v německém cestopise. Tiskem vyšel v Lipsku v roce 1608. V letech 1609 a 1610 jej Tektander vydal v rozšířené verzi. Cestopis je svědectvím o východních zemích a povaze jejich obyvatel. Tektanderův cestopis se v originále jmenuje: Kurtze und warhafftige beschreibung der Reiss von Prag aus durch Schlesien, Polen, Moscau, Tartareyen bis an den königlichen Hoff in Persien: So von Georgio Tectandro von der Jabel mit verleihung Göttlicher hülffe Anno 1605 durch glück und unglück verrichtet worden ist. První vydání o osmdesáti stranách se považuje za bibliofilskou vzácnost a dochovalo se ve dvou exemplářích – ve vídeňské Hofbibliothek a v knihovně Českého muzea v Praze.

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce