Zemřel bývalý děkan Fakulty strojní TUL Ludvík Prášil

Ve věku nedožitých 82 let zemřel 7. února docent Ludvík Prášil. Byl absolventem liberecké fakulty strojní, studium završil před 60 lety. V letech 1997 až 2003 pak docent Prášil Fakultu strojní TUL z pozice děkana vedl.

Docent Prášil zasvětil celý svůj profesní život teorii a praxi v oboru částí a mechanismů strojů, řešil zejména evolventní ozubení. Ve své doktorské práci navrhnul metodiku výpočtu nekruhových ozubených kol. Spolupracoval s průmyslem na konstrukci podvozků důlních zařízení i na výpočtech podvozků cisteren. Dále se zabýval konstrukcí sklářských strojů na plochá skla a pružným ukládáním strojů.

Ludvík Prášil byl jedním z těch, kteří se přičinili o změny v akademickém prostředí v době po sametové revoluci. Jeho angažmá v akademických funkcích přispělo k rozvoji aktivit nejen na fakultě, ale i na univerzitě. V devadesátých letech jako člen akademického senátu, později jako proděkan a následně děkan prosazoval rozvoj aktivit vedoucích k osamostatnění fakulty a větším kompetencím. V mnoha debatách s vedením univerzity se neúnavně zasazoval o větší samostatnost v rozhodování. Výrazným způsobem tak přispěl k uvolnění a decentralizaci řízení. Fakulty a jejich pracoviště převzaly mnohé z kompetencí, které do té doby náležely univerzitnímu vedení. To do značné míry ovlivnilo i další vývoj. Vytvořily se předpoklady pro rozvoj a nové formy vzdělávání. V Mladé Boleslavi tak bylo například ustaveno dislokované pracoviště s experimentálním bakalářským programem – jedním z prvních v republice.

Pod vedením docenta Prášila fakulta úspěšně absolvovala jedno z prvních akreditačních řízení – tehdy s osobní účastí všech členů komise. Úspěšně se také etabloval nový studijní obor Aplikovaná mechanika, na jehož uskutečňování se podíleli mnozí z odborníků ústavů Akademie věd České republiky.

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla fakulta pod vedením děkana Prášila velmi úspěšná a obdržela státní podporu ve čtyřech tematických oblastech výzkumných záměrů. V období působení děkana Prášila také vzniklo unikátní laboratorní zázemí v Liberci-Doubí, které umožnilo rozšířit spolupráci s jinými pracovišti.

Docent Ludvík Prášil patřil mezi významné osobnosti fakulty i univerzity. Pod vedením docenta Prášila se fakulta zařadila mezi fakulty, které mohou být pro ostatní příkladem.

Čest jeho památce!

Kolektiv Fakulty strojní TUL

Další články v rubrice

dfsf.jpg

Novou kvestorkou TUL je Martina Froschová

Absolventka naší ekonomické fakulty působila posledních 14 let na pozici asistentky kvestora Technické univerzity v Liberci. Zná tedy velmi dobře univerzitní prostředí i příslušnou legislativu.

15. 3. 2024 | Lidé | 616

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385