Jsou významně vyšší a mají o několik kilogramů víc než děti v roce 1923. Experti z naší KTV porovnávali tělesnou vyspělost české a slovenské mládeže po 100 letech

Rozsáhlé unikátní šetření tělesných parametrů a také kondice zorganizovali v roce 1923 otec a syn Roubalovi a letos, přesně po 100 letech, jejich testy zopakovali odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (KTV). Děti se vážily a měřily a následně prošly testy motorické výkonnosti, kam patřil skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní a vytrvalostní běh. Závěry z toho šetření představil tým KTV tento týden médiím.

„Současné děti jsou v průměru o 13 cm vyšší a o téměř 10 kg těžší, než jejich tehdejší vrstevníci z roku 1923. To odpovídá dlouhodobým vývojovým trendům v naší populaci,“ říká Lukáš Rubín, akademický pracovník z KTV a zároveň spolugarant odborné studie.

„Co se týká motorické výkonnosti, nejsou výsledky již tak jednoznačné jako u somatických charakteristik a staví nás před řadu otázek. Ano, jsou testy, kde byl propad výsledků očekávatelný jako například u shybů. Nicméně pokles zde není tak dramatický, a naopak, u některých testů, jako skok do dálky či rychlostní běh, vycházejí současné výsledky příznivěji, než by se dalo očekávat,“ říká doktor Rubín.

Organizační tým z KTV k interpretaci dat podotýká, že do druhé poloviny minulého století se motorická výkonnost z důvodu různých faktorů v populaci obecně zvyšovala a teprve v posledních dekádách byl zaznamenán zvrat a dochází k poklesu tělesné zdatnosti.

„Zkráceně řečeno jsme se tak vrátili na úroveň po 1. světové válce, a navíc trend je stále klesající, což rozhodně není pozitivní zpráva,“ dodává doktor Rubín, který se pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností mládeže a sběrem dat k tomuto tématu dlouhodobě zabývá. Je mimo jiné autorem publikace „Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí“ (2018) a také členem autorského týmu, který zpracovává „Národní zprávu o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže“.

„Upozornit bych chtěl především na extrémní hodnoty v tělesné hmotnosti na obou stranách spektra a v pohybové schopnosti v těch nízkých hodnotách, tedy u tělesně nezdatných jedinců. Těchto extrémů v populaci výrazně přibylo. V roce 1923 byla populace homogennější. I když je v roce 2023 průměrná hodnota podobná, tak zaznamenáváme výraznější extrémní hodnoty. Jedinci tělesně nezdatní, kteří dosahují extrémně nízkých hodnot v pohybové zdatnosti, přitom představují potenciální zdravotní riziko spojené s výskytem civilizačních onemocnění zejména kardiovaskulárního systému souvisejících s nedostatkem pohybu,“ říká Aleš Suchomel, vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu FP TUL, garant odborné studie a zároveň autor publikace „Tělesně nezdatné děti školního věku“ (2006).

 

Reportáž na TV Nova (posuňte na čas 24:55)

– reportáž na TV NOVA (posuňte na čas 24:55) –

Jedním z výsledků odborné erudice katedry v hodnocení tělesného stavu a základních složek tělesné zdatnosti mládeže je mimo jiné akreditace dvou studijních programů: tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a sport se zaměřením na zdravý životní styl. V obou těchto programech jsou studentky a studenti vedeni také k tomu, jak motivovat své budoucí klienty k pravidelnému pohybu a rozvoji tělesné zdatnosti.

„Testy jsme prováděli na 15 českých víceletých gymnáziích od Plzně přes Prahu, Pardubice až po Uherské Hradiště, samozřejmě také u nás v Liberci, a zapojilo se péčí kolegyň a kolegů z partnerské Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešově také pět slovenských škol. Je to důležité, protože otec a syn Roubalovi prováděli v roce 1923 svá měření v obdobném rozsahu testovaných osob po celém tehdejším Československu. Poměr českých a slovenských dětí jsme přibližně zachovali. Celkem jsme změřili, zvážili a otestovali 2 599 chlapců a 2 142 dívek ve věku 11–19 let,“ shrnuje docent Suchomel.

Radek Pirkl
Foto: Lukáš Rubín a Adam Pluhař

 

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU FP TUL (KTV)

KTV patří k zakládajícím katedrám VŠS v Liberci, dnes TUL, vznikla v roce 1953 a letos tak slaví 70 let své existence. V současnosti zajišťuje pět studijních programů se zaměřením na učitelství a garantuje odborný studijní program sport se zaměřením na zdravý životní styl. Na katedře je zapsáno 230 studujících. Výuku v současné době zajišťuje 14 interních vyučujících a řada externích lektorek a lektorů i odbornic a odborníků z praxe. V této sestavě KTV zajišťuje také servisní výuku tělesné výchovy všem fakultám TUL. Mezi její nejvýznamnější absolventy patří sportovní ředitel české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář, bývalé akrobatické lyžařky Nikola a Šárka Sudovy a bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Součástí katedry jsou dvě specializovaná centra: Akademické sportovní centrum a Centrum výzkumu motoriky člověka. Katedra využívá špičkové sportovní zázemí TUL, které prošlo komplexní rekonstrukcí a zahrnuje celkem 9 specializovaných tělocvičen, horolezeckou stěnu, posilovnu, saunu, fotbalové hřiště, multifunkční nafukovací halu a antukové tenisové kurty. Katedra disponuje špičkovým materiálním vybavením na funkční zátěžovou diagnostiku, somatometrii, psychomotoriku, ale i na outdoorové letní a zimní kurzy. Ve své výzkumné práci se odborníci z katedry zaměřují zejména na diagnostiku úrovně pohybové aktivity a tělesné zdatnosti a na hodnocení motorické kompetence. Od roku 2015 je jejím vedoucím docent Aleš Suchomel.

Web: ktv.fp.tul.cz.

 

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385