Drábová je zastánkyní jádra, ale není odpůrkyní zelené energie

IMG_6314 - kopie.JPG
Podle Dany Drábové je jádro jedinou možností zajišťující rozvoj

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost přednášela našim studentům a stovkám středoškoláků ze dvou krajů.

Dana Drábová vedle sebe staví rostoucí energetickou náročnost lidstva, která strmě stoupá, a nenahraditelnou roli fosilních paliv, která tuto náročnost z větší části pomáhají uspokojovat.

„Přes 80 % spotřebované energie na světě pochází z fosilních paliv a tento podíl roste. Přes všechny deklarace a závazky o snižování spotřeby fosilních paliv, nevíme, čím je nahradit,“ řekla dnes v univerzitní aule Dana Drábová.

Ve svých úvahách vždy pečlivě argumentuje a opírá se přitom o ověřené a oficiální statistiky, grafy a data.

Jak dnes prohlásila: „Nejsem odpůrcem obnovitelných zdrojů energie, naopak jim velice fandím a vidím v nich jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější zdroj energie budoucnosti, ale zatím neumíme a ještě dlouho nebudeme umět využít jejich potenciál.“

Proto Daně Drábové zatím vychází jako naprosto zásadní energetický zdroj jádro, které lidstvo využívá od poloviny 20. století. V současnosti je na světě v provozu 453 reaktorů štěpících jádra za účelem výroby elektrické energie a dalších 57 reaktorů se staví.

Jak dnes uvedla Dana Drábová ve své přednášce „Svět (a) energie – energetická mytologie“, reaktory se staví hojně v jižní a jihovýchodní Asii, lídrem výstavby je Čína.

V globální debatě se proti jádru snáší řada argumentů, které akcentují bezpečnost, nakládání s vyhořelým radioaktivním materiálem nebo třeba energetickou či finanční náročnost výstavby jaderných reaktorů.

Řada obnovitelných zdrojů energie – jak dále uvedla Drábová –, jako jsou solární panely nebo větrné elektrárny, je ale ve své produkci závislá na vstupních surovinách, které jsou na Zemi rozmístěny velmi nerovnoměrně a jejichž těžba je náročná energeticky i pro životní prostředí.

„Většina fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně. Jak se tam získávají suroviny a kde získávají energii pro jejich výrobu, o tom máme jen mlhavé informace. Myslím, že kdybychom se na to mohli do Číny jet podívat, řada lidí by změnila svůj názor na ,čistouʻ energii,“ zakončila úvahu o obnovitelných zdrojích energie Dana Drábová.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vyjádřila naději v další rozvoj jaderné energetiky v České republice a ve výstavbu dalších reaktorů.

V současnosti provozuje skupina ČEZ v České republice šest jaderných reaktorů v elektrárnách Dukovany a Temelín, každá třetí žárovka v našich domácnostech svítí díky elektrické energii získávané z jaderných elektráren, ve světě je celkový podíl využití jaderné energie v energetickém mixu 12 %.

Danu Drábovou zvou tradičně začátkem jara k přednášce Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Fakulta strojní TUL. Středoškoláci z Libereckého a Ústeckého kraje, které k nám fakulty také na přednášku pozvaly, si poté mohli prohlédnout univerzitu včetně našich laboratoří. 

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce