Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Památník architekta Adolfa Loose se vrací k univerzitě

Loosův památník čerstvě dokončený_1981_archiv Jiřího Suchomela - kopie.jpg
Loosův památník těsně po instalaci před tehdejším Stavoprojektem. Sešli se u něj kromě autora Jiřího Seiferta také architekti, herci a umělci. Foto: archiv Jiřího Suchomela

Jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století se dočká obnovení svého památníku v Liberci, městě, kde pobýval jako středoškolák na studiích. Technická univerzita v Liberci za přispění města a kraje obnoví dílo od sochaře Jiřího Seiferta u příležitosti 150 let od architektova narození, které připadá na 10. prosince 2020.

„Adolf Loos je významná osobnost spjatá také s Libercem a památník si tu rozhodně zaslouží,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodává, že to zároveň cítí jako dluh univerzity vůči architektovi a veřejnosti, protože naše univerzita nechala památník s názvem Prostor k poctě architekta Adolfa Loose před asi deseti lety ze svého pozemku odstranit.

Rozlehlý betonový objekt totiž pojaly za své útočiště skupinky, které tam pily alkohol a občas si rozdělaly také oheň, na místě se hromadily odpadky a újmy došel i samotný památník. Celý prostor už nevypadal v těsném sousedství vstupu do budovy ekonomické fakulty a do univerzitní knihovny důstojně, proto tehdejší vedení školy rozhodlo o jeho odstranění.

Návrat na místo činu

Asi tři roky univerzita usiluje o jeho navrácení do ulic Liberce a i ve spolupráci s městem a restaurátory hledala místo pro jeho opětovnou instalaci. Vhodnější prostor se najít nepodařilo, a tak se betonový památník vrací k univerzitě.          

Ve čtvrtek 10. prosince ve 14.00 hodin chystáme jeho znovuodhalení před sídlem ekonomické fakulty ve Voroněžské ulici. Velké betonové bloky jsou už na místě.

„Jejich instalací to nekončí. Na památníku bude dále pracovat restaurátor Josef Červinka, ale to až v době, kdy to umožní počasí. Restaurováním právě teď prochází také původní plaketa, kterou na památník opět osadíme. A nově přibude nápis odkazující na znovuobnovení v letech 2020 a 2021,“ říká Radek Suchánek, architekt a prorektor pro rozvoj Technické univerzity v Liberci.

Oproti původní realizaci se uvažuje také o nasvícení památníku podle návrhu výtvarníka, absolventa a pedagoga FUA TUL Richarda Loskota. „Osvětlení by dodalo dílu další vizuální hodnotu, a navíc by mohlo zamezit tomu, aby se v místě večer opět začali scházet a zabydlovat ,příznivci památníkůʻ,“ říká rektor Brzezina.

Studentský Loosův týden

Studenti Fakulty umění a architektury TUL chystají v týdnu výročí Loosova narození doprovodný program, který je jejich ateliérovým úkolem. Bude především virtuální a přes Facebook či Instagram se bude moci programu zúčastnit také široká veřejnost. Součástí studentského „Loosova týdne“ bude možnost udělat si profilovou fotografii v Loosově interiéru nebo vědomostní kvíz o A. Loosovi.

„Připomenutí výročí studenti architektury se svými pedagogy ladí a nyní po uvolnění některých opatření by rádi část programu předvedli také živě při odhalení památníku,“ říká Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury TUL. Na fakultě letos otevřeli přijímací řízení do nového studijního programu výtvarná umění – tvorba ve veřejném prostoru, jehož absolventi se mimo jiné právě návrhy a realizacemi uměleckých děl ve veřejném prostoru budou zabývat.

Adolf Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně. V Liberci studoval v letech 1882–1887 průmyslovou školu stavební, žádnou realizaci v tehdejším Reichenbergu od něj nemáme, i když z jeho tvůrčí dílny pochází podoba jednoho z pavilonu na slavné Německočeské výstavě z roku 1906, který se však nedochoval. Loos působil především ve Vídni a Praze, pracoval také v Paříži a USA, v ČR máme asi tři desítky jeho realizací. Podle děkana Okamury patří Adolf Loos mezi tři nejvýznamnější světové architekty 20. století a je jedním ze zakladatelů moderní architektury.

Co nestihneme teď, dokončíme příští rok

Na obnovu památníku z roku 1981 z dílny sochaře Jiřího Seiferta přislíbilo 100 tisíci korun přispět město Liberec a podílet se chce i Liberecký kraj. V jednání je také zapojení dalších subjektů do hrazení nákladů na rekonstrukci památníku, které budou činit asi 800 tisíc korun. Ke dni výročí 10. prosince univerzita odhalí památník pouze z části, na jeho nasvícení a dalších prvcích se bude pracovat ještě příští rok.

„Veškeré práce na restaurování, jakož i na úpravě okolí by měly být ukončeny v první polovině roku 2021, tak aby na 88. výročí úmrtí Adolfa Loose, které připadá na 23. srpna 2021, bylo již vše ve finální podobě,“ uzavírá prorektor Radek Suchánek.

Kromě Liberce si chystají výročí narození A. Loose připomenout také v Praze výstavou Loos Forever ve Winternitzově vile. A plzeňská iniciativa Pěstuj prostor už organizuje sérii online přednášek zaměřených na dílo A. Loose. Liberecká akce je asi největší přímou oslavou Loosova výročí u nás.

 

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281