Dvě fakulty se představily zájemcům o studium

Ve středu 12. prosince pořádala Den otevřených dveří fakulta strojní, dnes fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Na středeční Den otevřených dveří Fakulty strojní TUL (obr. č. 1–4) přišlo bezmála dvě stě zájemců o studium. Mezi nimi i několik studentů nedaleké jablonecké průmyslovky:

„Přihlášku si chceme dát jenom sem. Zajímá nás obor Strojní inženýrství. Jsme z Jablonce, takže univerzitu dobře známe,“ říká student Radek.

„Chodilo sem už hodně našich kamarádů z vyšších ročníků, kteří nám dali doporučení,“ doplňuje Radkův spolužák Nikola.

V posluchárně E9 nejprve proděkanka fakulty Iva Petríková a zástupkyně studijního oddělení seznámily zájemce s možnostmi a průběhem studia na fakultě i s dostupnými ubytovacími možnostmi a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Následovala prohlídka a prezentace přímo na jednotlivých pracovištích fakulty.

Do bakalářského programu Strojní inženýrství mohou zájemci podávat přihlášky do 31. března 2013. Fakulta nabízí i druhé kolo přijímacího řízení s uzávěrkou pro přihlášky do 31. srpna 2013. U přijímacího řízení rozhodují výsledky studia a výroční klasifikace ze střední školy. 

Do všech studijních programů fakulty právě probíhajícího akademického roku 2012/2013 si podalo přihlášku 953 uchazečů, ke studiu se jich zapsalo 709. Na fakultě studuje v současnosti 1414 studentů.

Příští termín Dne otevřených dveří Fakulty strojní TUL připadá na 16. února 2013.

Více informací o fakultě i podmínkách přijetí najdete na webu: www.fs.tul.cz.

***********

Dnes dopoledne zahájila Den otevřených dveří také fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Posluchárna C1 a její předsálí byly nabité zájemci o studium. Sešlo se jich tu okolo tří set (obr. 5–11).

Byly mezi nimi i čtyři spolužačky z UJEP v Ústí nad Labem: „Máme zájem o navazující magisterský program Sociální práce. Pro tento obor není mnoho možností, kam se zapsat na navazující studium, a Liberec je pro nás z Ústí dobře dostupný. Na webu jsme ale příliš informací nenašly, tak jsme se přijely podívat a zeptat,“ říká jedna z nich Pavla.

Úvodní informace o rozsáhlé nabídce studijních programů a oborů nabídla přítomným proděkanka Alena Kopáčková, vedoucí a zástupci jednotlivých kateder představili činnost svých pracovišť v předsálí posluchárny.

Přihlášky na fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou je třeba poslat do 31. března 2013. Termín přijímacích zkoušek včetně talentových je 10.–14. června 2013, fakulta nabízí ještě náhradní termín přijímacího řízení v srpnu. Vzory přijímacích zkoušek i s výsledky najdete na webu fakulty www.fp.tul.cz v sekci „Uchazeč“.

Do akademického roku 2012/2013 si na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL podalo přihlášku 3040 studentů. Celkově má v současnosti fakulta okolo 2500 studentů.

Radek Pirkl

 

 

 

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645