Do metra nastoupíte v galerii. Trio pedagogů z TUL zvítězilo s originální zastávkou

Nic podobného ještě v Praze ani jiných evropských městech v takovém rozsahu není. Umění se totiž na této zcela mimořádné zastávce prolne s provozem metra. Díky triu padagogů z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kteří promění plánovanou 62. stanici metra Depo Zličín v galerii.

Ve vyzvané soutěži na novou nadzemní zastávku metra Depo Zličín na trase linky B uspěli architekti Petr Stolín, Alena Mičeková a umělec Jan Stolín. Soutěž pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) organizoval Czechdesign a Metroprojekt Praha. „V téměř padesátileté historii pražského metra se vůbec poprvé hledalo řešení stanice v mezinárodní architektonické soutěži,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. U nové stanice navíc nebyla jediným kritériem cena zakázky, ale celková kvalita architektonického řešení.

Ateliér Petr Stolín Architekt zvítězil v konkurenci šesti týmů. Úkolem bylo zpracovat nejen návrh objektu depa, ale i okolního prostředí. Porotu zaujal netradiční koncept úzkého propojení dopravní stavby a výtvarna. „Chtěli jsme přijít s něčím novým a překročit očekávání. V soutěžních podmínkách nás zaujalo, že nešlo jen o prostou výzdobu prostoru metra, ale byl to architektonicky-výtvarný úkol. Něco takového vůbec není obvyklé,“ uvedl Petr Stolín, jenž je držitelem ocenění Architekt roku 2021. Spolu s Alenou Mičekovou, další autorkou vítězného návrhu, je držitelem Grand Prix Architektů 2019 a České ceny za architekturu 2016 a 2019 za domy Zen Houses v Liberci a novostavbu Mateřské školy Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou.

S bratrem Janem spolupracoval Petr Stolín už na přelomu tisíciletí na vytvoření interaktivního Památníku bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci. Za tento mimořádný počin získali tvůrci čestné uznání Grand Prix Obce architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře. Dílo překračuje obvyklou formu a žádný podobný památník v České republice neexistuje. A ani nová zastávka metra nebude tradiční.

„Řekli jsme si, že nepůjdeme obvyklou cestou a nebudeme navrhovat jen designové prvky jako lavičky a podobně, ale že posuneme koncept ještě dál. Místo toho jsme přišli s návrhem na regulérní galerii s galerijním povozem a parkem soch na střeše. Byl to radikální přístup, jak propojit metro s kulturní institucí a uměním. Máme radost z toho, že jsme to dokázali prosadit a uspěli jsme,“ uvedl Jan Stolín, jenž je proděkanem Fakulty umění a architektury TUL, garantem studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru a vedoucím Katedry umění. Ve své umělecké tvorbě se zaměřuje na reinterpretaci prostoru.

Konečná nemusí být konečná

Autoři razí v souvislosti s chystanou zastávkou názor, že „konečná nemusí být konečná“. S úsměvem říkají, že lidé budou jezdit metrem přímo do galerie. „Naším cílem je, aby se stanice stala opravdu živým místem, které nebude jen vyzdobené, ale aby se umění stalo přímo součástí provozu metra. Chceme, aby na konečnou lidé jezdili za uměním, ale aby umění také bezděky působilo i na cestující, kteří prostor využívají jen k přepravě,“ zmínil Jan Stolín.

Především pro nejstarší stanice metra v centrální části Prahy byl typický důraz na architektonickou kvalitu. Tyto stanice odborníci dodnes oceňují. Stanice metra se tak vracejí ke kořenům. Hlavní architektka metra z Dopravního podniku hlavního města Prahy Anna Švarc k designu řekla: „Architektura, design a funkcionalita, ať se jedná o stanice metra nebo dopravní prostředky, by se měly vzájemně doplňovat a oba vlivy by měly být v rovnováze.“

„S vítězem pracujeme na adaptaci jeho architektonického návrhu do reality běžného provozu metra. Velmi oceňujeme jeho vstřícnost a pokoru, s jakou k celému projektu přistupuje. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ uvedl Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP.

Jaký je plán výstavby? Na architektonickou studii naváže zpracování dokumentace pro umístění stavby a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení – s jeho získáním se počítá do konce roku 2024. V následujícím roce dopravní podnik plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu. Ta poběží v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu pro 600 aut a nových autobusových zastávek.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě P+R, ale také cestujícím z příměstských linek.

Děkan Fakulty umění a architektury Osamu Okamura k úspěchu pedagogů FUA říká: "Pro výuku architektonického navrhování na uměleckých školách je klíčové, aby jejími vedoucími byli zkušení praktici s výjimečnou vlastní tvorbou v oboru. Jsem rád, že se u nás na Fakultě umění a architektury TUL mohou studenti setkávat s nejlepšími českými tvůrci, kteří jim pomáhají najít vlastní cestu k dobré architektuře. Architektuře, která je nejen krásná, ale i skvěle slouží."

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce