Emeritní rektor a zakladatelka katedry češtiny získali Medaile města Liberce

52942334311_a26fe3e2f4_k-2.jpg
Zleva: emeritní tektor TUL David Lukáš, liberecký primátor Jaroslav Záměčník, malíř Jaroslav Švihla a pedagožka a nakladatelka Eva Koudelková. Foto: Jan Král

Autor a spoluautor řady tuzemských, evropských a světových patentů, emeritní rektor Technické univerzity v Liberci David Lukáš a zakladatelka Katedry českého jazyka a literatury FP TUL, spisovatelka a majitelka nakladatelství Eva Koudelková získali Medaili města Liberce.

Dvě významné osobnosti Technické univerzity v Liberci převzaly ocenění z rukou primátora Jaroslava Zámečníka. David Lukáš za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Eva Koudelková za práci v oblasti vzdělávání a kultury. Spolu s vědci TUL ocenil primátor také malíře, grafika a pedagoga Jaroslava Švihlu za jeho působení v oblasti umění.

Prof. RNDr. Davida Lukáše, CSc. (*1958) na medaili navrhl liberecký primátor. Ocenil výzkumnou činnost profesora Lukáše a také jeho pomoc se zvládáním koronakrize. Vědec, jenž v současné době působí na Katedře chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a je členem vědecké rady Fakulty strojní TUL (FS), se dlouhodobě zabývá fyzikálními procesy při elektrostatickém zvlákňování roztoků polymerů. V této oblasti je autorem řady publikací a patentů.

David Lukáš byl členem mezifakultního vývojového týmu, který během koronakrize nasadil do boje s nákazou prototyp patentovaného zařízení na zvlákňování polymerních roztoků účinkem střídavého elektrického proudu. V době nouzového stavu byl stroj využit při výrobě nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností. Nové zařízení v rekordním čase sestavil a pro výrobu nanofiltrů pro roušky vyladil tým Katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty strojní TUL pod vedením profesora Jaroslava Berana. Hotový nanomateriál mohli lidé vkládat do kapsy roušek, které si ušijí doma z bavlny či jiného materiálu.

Během slavnostního ceremoniálu v obřadní síni liberecké radnice primátor neopomněl zmínit, že v době, kdy byl profesor Lukáš rektorem (1997–2003), získala TUL pozemky pro svůj další rozvoj. V té době stál v čele města primátor Drda.

Profesor Lukáš poděkoval kolegům, s nimiž mohl spolupracovat. „Medaile si moc vážím. Zároveň chci říci, že jak věda a výzkum, tak vzdělávání je vždy kolektivní práce. Ocenění proto není jen mé, ale patří všem, s nimiž jsem mohl spolupracovat. A to nejen v rámci liberecké univerzity, ale i mimo školu,“ řekl David Lukáš pro T-UNI.

Pro profesora Lukáše nejde o první ocenění, jež se pojí s jeho pomocí se zvládáním koronakrize. Hejtman Libereckého kraje profesoru Lukášovi před třemi lety udělil Záslužnou medaili IZS Libereckého kraje II. stupně. Před pěti lety přijal profesor Lukáš Poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

 

Mgr. Evu Koudelkovou, Ph.D. (*1949), pedagožku, spisovatelku a nakladatelku, jež stála u zrodu Katedry českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, navrhla na ocenění první ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Věra Vohlídalová. Občanská aktivistka Věra Vohlídalová byla v roce 2005 mezi tisícovkou žen nominovaných za aktivity ve prospěch mírového života a demokracie na Nobelovu cenu za mír. „Pod záštitou katedry českého jazyka a literatury organizovala Eva Koudelková už v devadesátých letech první konference o dětské literatuře, jejichž pořádání se později, v novém tisíciletí, ujala spolu s Technickou univerzitou Krajská vědecká knihovna v Liberci. A zde Eva působí dodnes. Během těchto úctyhodných třiceti let zde vyučovala regionální literaturu, literaturu světovou a českou meziválečnou. Odchovala stovky studentů a vedla desítky akademických prací,“ řekla ve svém laudatiu Věra Vohlídalová.

Katedra začala jako samostatné pracoviště fungovat v akademickém roce 1991/1992, do té doby byli její pracovníci členy katedry jazyků a společenských věd. Eva Koudelková katedru vedla od jejího zřízení až do roku 1999. Dodnes na katedře učí regionální literaturu a volitelný předmět nakladatelská redakční praxe. V něm studentům předává své zkušenosti majitelky a editorky rodinného Nakladatelství Bor, jež se edičně zaměřuje na odborné literárněvědné texty či historiografii a především na regionální tematiku Náchodska a Liberecka.

Regionální folklorní tvorbou se Eva Koudelková zabývá i ve svém výzkumu. Literární vědkyně má na svém kontě řadu odborných a popularizujících článků, monografií i pověsťových souborů, například Krakonoš v literatuře nebo Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska. „Jsem asi jediná široko daleko, kdo se regionální literaturou takto intenzivně zabývá. A moc mě těší, že mohu výsledky svého výzkumu studentům stále předávat. Předmět jsme na katedře zařadili už na samém počátku a vydržel třicet let. Považuji to za neuvěřitelnou věc,“ uvedla Eva Koudelková.

Ve své řeči Eva Koudelková poděkovala prvnímu děkanovi FP docentu Pecinovi. „Dal mi důvěru, když mě pověřil vedením katedry. Nikdo jsme přitom nevěděli, do čeho jdeme. Já jsem tehdy objížděla univerzity se zavedenými katedrami českého jazyka a literatury, abych s jejími pracovníky vše konzultovala a získávala zkušenosti. Byla to pionýrská doba, ale vzpomínám na ty začátky a mé tehdejší zapálené kolegy moc ráda. Ta doba měla úžasnou atmosféru a energii,“ doplnila Eva Koudelková.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

IMG_2445-2.jpg

Kampusem se šíří radost. Začaly letní promoce

Tři, dva, jedna teď, hurá! Odpočtem a vítězným gestem s vytouženým diplomem udělali definitivní tečku za studiem absolventi Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) při tradičním focení na schodech k univerzitní aule....

25. 6. 2024 | Události | 328

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232