Pilotní ACC Forum propojilo šest vysokých škol ze tří zemí

20231019_092937.jpg
Téma mezinárodní euroregionální podzimní školy »From Change to Transformation« cílilo na proces změn v Euroregionu. Foto: archiv EF TUL

Studenti a pedagogové vysokých škol z Německa, Polska a Česka byli součástí první mezinárodní podzimní školy ACC Forum 2023. To prostřednictvím konferencí a workshopů cílilo na vzdělanostní rozvoj Euroregionu Nisa. V závěru rozsáhlé pětidenní akce se rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina stal na tři roky prezidentem Akademického koordinačního střediska (ACC).

Akce probíhala ve dnech 16.–20. října 2023 v německém Ostritz/St. Marienthal a zúčastnilo se jí na 90 studentů a pedagogů ze šesti vysokých škol Euroregionu Nisa, z toho 17 studentů bylo z Ekonomické fakulty TUL. Tmelícím jazykem byla angličtina a téma mezinárodní euroregionální podzimní školy „From Change to Transformation“ cílilo na proces změn v Euroregionu. „Jednalo se o první akci tohoto druhu, účastí dosud nejpočetnější v historii ACC. Náplň rozšířila a doplnila nabídku vzdělávacích programů jednotlivých vysokých škol. Program byl nabitý aktivitami – paralelně probíhaly čtyři studentské workshopy odborně zaměřené na socioekonomické oblasti související s rozvojem regionu, nechyběla vědecká ani studentská konference. Pro studenty byla také velmi motivující a přínosná účast zahraničních lektorů a následná diskuze,“ přiblížila Helena Neumannová, koordinátorka české části ACC.

Studenti měli na vybranou čtyři workshopy na témata: „Biodiversity Management“, „Regionality and Sustainability“, „Regional and structural change: Transformation of the Working World“ a „Small town – big problems or experimental field for sustainable urban transformation: Quo vadis Ostritz?“. Do realizace workshopů byli studenti zapojeni aktivně v rámci programu ERASMUS+ (BIP).

 

Součástí workshopů byla i exkurze do firmy v Löbau, komentovaná prohlídka měst Görlitz a Zgorzelec a návštěva pivovaru Bierblume. ACC Forum mělo na programu i malý crash kurz češtiny, polštiny a němčiny.

„Technickou univerzitu v Liberci na odborné konferenci reprezentovali přednášející hned z několika fakult a postarali se tak o pestrou nabídku témat. Za účast na pětidenní podzimní škole v Marienthalu včetně předcházející online části získali studenti tři kredity,“ uvedla prorektorka Technické univerzity v Liberci Kateřina Maršíková.

Na studentské konferenci se pak výborně umístila doktorandka EF TUL Michaela Matoušková s prezentací „Development of the Capital Value Index of Commercial Real Estate on the Czech Market“. Sedmičlennou porotu svým výkonem přesvědčila natolik, že získala 1. místo. „Michaela porotu zaujala pečlivým způsobem zpracování tématu pomocí powerpointové prezentace včetně odkazů na literaturu, slušnou angličtinou a vyrovnaným mluveným projevem,“ řekla Helena Neumannová.

Rektor TUL převzal prezidentskou štafetu

Na závěr pětidenního programu se stal rektor Technické univerzity v Liberci docent Miroslav Brzezina na následující tři roky prezidentem ACC. Prezidentskou „štafetu“ převzal po profesoru Thorsten Clausovi z IHI v Žitavě. „Budu pokračovat v započaté tradici, kam patří vydávání časopisu ACC a pořádání společných konferencí. Chtěl bych se také zasadit o rozvíjení založené tradice podzimních škol ACC,“ řekl rektor Miroslav Brzezina. Prezidentem ACC bude do roku 2026.

Příští ACC FORUM 2025 se uskuteční v české části Euroregionu Nisa a organizačně ho bude zajišťovat Technická univerzita v Liberci.

ACC už 30 let propojuje vědce Euroregionu

Akademické koordinační středisko vzniklo v roce 1991 za účelem koordinace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti pedagogických a odborných pracovníků vysokých škol v Euroregionu Nisa. V současné době sdružuje šest vysokých škol. Jsou to: Technická univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Görlitz, IHI Zittau, Politechnika Wroclawska, Universytet Ekonomiczny ve Wroclawiu/Filija w Jeleniej Górze a vysoká škola univerzitního typu – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Od roku 2009 vychází mezinárodní vědecký časopis ACC Journal s příspěvky všech partnerských vysokých škol. Publikují v něm původní recenzované vědecké práce, vědecké studie a příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. Vydavatelem je naše univerzita, ročně vycházejí obvykle tři čísla. Podle Heleny Neumannové se tento trojjazyčný sborník za dobu své existence kvalitativně významně posunul a dostává se do vzdělávacích institucí a knihoven v České republice i zahraničí.

ACC pořádá každoročně pro studenty nejméně jednu mezinárodní konferenci. Cílem konference je výměna zkušeností studentů a doktorandů, prezentace odborných témat a výsledků studentských vědeckých prací a také zároveň neformální setkání studentů. Obvykle jednou za dva roky se koná konference partnerských institucí zaměřená na vědu a výzkum s cílem propojit synergie.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385