Novinky speciální pedagogiky mezinárodně na TUL

Mezinárodní seminář věnovaný novinkám ve speciální pedagogice se uskutečnil v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické uspořádala ve středu 24. dubna mezinárodní seminář projektu „Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice“.  Konferenční příspěvky přednesli odborníci z pěti zemí.

Seminář byl vyvrcholením tříletého projektu podpořeného Evropským sociálním fondem, jmenovitě operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za celou dobu se ho zúčastnily asi tři stovky studentů,“ řekla vedoucí pořadatelské katedry a řešitelka projektu Ilona Pešatová. Kromě přednášejících odborníků z USA, Švédska, Francie, Slovenska a České republiky vyslechli seminář i další zahraniční účastníci, například z Turecka. „Přijeli v rámci projektu Erasmus,“ doplnila docentka Pešatová.

Účastníky přivítal proděkan FP Michal Podzimek. Poukázal na nezastupitelnost oboru speciální pedagogiky, která rozvíjí specifika každého jednotlivého člověka oproti donedávna prosazovanému rovnostářství a normalizačnímu fungování společnosti. „Specifika ve výuce se týkají vždy jednotlivých lidí a navíc rozvíjejí jejich vztahy včetně úcty člověka k jinému člověku,“ zdůraznil proděkan Podzimek.

První seminární téma otevřeli pedagogové Ulla Gadler a Idor Svensson z Linnaeus University ve Švédsku. „Švédsko je dlouhodobě špičková země v oboru speciální pedagogiky,“ konstatoval zástupce vedoucí katedry KSS pro program Speciální pedagogika Bohumil Stejskal. Dodal, že dvojice švédských odborníků se věnovala právu na rovné vzdělání všech dětí a novým asistenčním technologiím (dříve takzvaným kompenzačním pomůckám pro žáky s poruchami čtení a psaní). „K významným novinkám patří zejména programy a aplikace v tabletech a chytrých telefonech typu iPad, popřípadě i telefony se systémem Android. Naše zkušenosti už ukazují, že metody jsou účinné při výuce dětí s poruchami čtení a psaní,“ uvedl švédský pedagog. Dodal, že určité problémy se čtením a psaním má 15 až 20 procent světové populace a samotná dyslexie postihuje do 7 procent obyvatel.

Na švédské příspěvky navázala přednáška odborníků ze Samford University v americké Alabamě o strategii ve výuce studentů s autismem a postupu při zvládání přecitlivělosti na zvuk. Odpolední program zajistili odborníci z Francie a znovu ze Švédska. Pohovořili na témata vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením a praxi ve speciálním školství ve Francii a Švédsku včetně celého edukačního systému v oblasti speciální pedagogiky.

Ke zdařilému průběhu semináře ve zcela zaplněném sále knihovny přispěl také velmi kvalitní simultánní překlad příspěvků do českého jazyka.

-koč-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce