Umíme »prodat« naše témata médiím?

Moderátorka České televize Marcela Augustová v pondělí na naší univerzitě hovořila o zásadách komunikace s médii a v médiích. „Základem je jasnost a srozumitelnost sdělení,“ říká.

Témata, která řeší odborníci naší univerzity, jsou pro média atraktivní. V našich laboratořích natáčely Česká televize i Český rozhlas, zprávy o našem výzkumu běžně publikuje Česká tisková kancelář, Mladá fronta Dnes, Právo, Liberecký deník a řada dalších médií. V posledním roce věnovala Česká televize výzkumu na CxI hodinový pořad Hyde Park, ve kterém profesor Petr Louda a docent Miroslav Černík hovořili o využití nanočástic v praxi. Výzkumu na naší univerzitě věnovala Česká televize také jeden půlhodinový díl pořadu O vědě a vědcích.

Otázka komunikace s médii je pro naše výzkumníky aktuální. Proto tým projektu Otevřená univerzita pozval na CxI Marcelu Augustovou, moderátorku hlavní zpravodajské relace České televize Události a volebních studií. Marcela Augustová věnovala svůj příspěvek o komunikaci s médii hlavním zásadám, které je třeba dodržet v kontaktu s kamerami a mikrofony.

Štáb i vás vede stejný zájem – dobře prezentovat svou práci.

„Je třeba mít na paměti to, že chcete oslovit i diváka například televizních zpráv, který není ve vašem oboru odborníkem. Vaše sdělení musí být především srozumitelné a jasné, jinak je to promarněná šance,“ řekla Marcela Augustová. Podle ní ubírá srozumitelnosti sdělení v případě vědecko-výzkumných témat především příliš odborná mluva.

 „Pokud netočíte na živo a máte pocit, že se  na podruhé vyjádříte obratněji, klidně štáb stopněte a formulujte svou myšlenku lépe. To je běžná praxe. Štáb chce do redakce přinést dobrý materiál a z něj udělat reportáž, se kterou se může prezentovat. A vy zase chcete dobře prezentovat svůj výzkum. Vede vás tedy stejný zájem.“

Marcela Augustová hovořila také o prvním kontaktu s médii. Právě oslovení či tisková zpráva zaslaná do médií může rozhodnout o tom, zda štáb téma zaujme a přijede do laboratoře natáčet.

„Vaše tisková zpráva musí zaujmout. Začátek typu Dne 15. listopadu se koná konference… redaktora spíš odradí. Vypíchněte hned v úvodu to podstatné, ať redaktora přesvědčíte, že vaši tiskovku má předložit na poradě jako téma, které chce sledovat,“ doplnila Marcela Augustová.

Postřehy Marcely Augustové o komunikaci s médii doplňovala také mluvčí Technické univerzity v Liberci Jaroslava Kočárková.

„Chci zdůraznit, že redaktoři k nám na univerzitu v drtivé většině případů přicházejí, aby natáčeli a psali o našem výzkumu a o tom, co se u nás děje. Nekladou nám  nepříjemné otázky a nechtějí nás zatáhnout do nějakého skandálu. Na druhou stranu naši pracovníci vědí, o čem mluví, nemusí si nic vymýšlet a je radost s nimi dělat interview, to je naše velká deviza,“ řekla mluvčí.

Tým projektu Otevřená univerzita, který pozval Marcelu Augustovou, chce uspořádat i další setkání našich vědců se zástupci médií. Informace najdete včas na webu www.otevrenauniverzita.cz, kde najdete také odkazy na zmíněné reportáže, články a pořady v sekci Psali o nás.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce