Škola mistrů má 13 absolventů

Skola mistru_obhajoby (3).JPG
Obhajoby projektů

Vedoucí operátorů výroby ze tří firem se u nás na univerzitě po čtyři semestry vzdělávali v oblasti techniky, logistiky, personalistiky i ekonomie. Své studium zakončili v sobotu 12. prosince závěrečnými zkouškami a obhajobou projektu.

Předáním diplomů skončil třetí běh Školy mistrů, vzdělávací aktivity pro vedoucí výrobních úseků. Školu mistrů pořádá Technická univerzita v Liberci na objednávku firem od roku 2009. Ucelené studium tohoto typu patří k velmi oblíbeným v Německu, kde mají Školy mistrů více jak stoletou tradici. Proto své pracovníky do Školy mistrů na naší univerzitě hlásí české pobočky německých mateřských firem. Letos to byly Novus, Haas+Sohn a Cis, v jednom z minulých ročníků byla partnerem také firma Knorr-Bremse.

„Studium trvá čtyři semestry a obnáší asi 600 hodin výuky, kterou zaměstnanci firem absolvují o pátcích a sobotách. Výuku zajišťují především naši pedagogové z fakult strojní a ekonomické, některé předměty vyučují externisté. Firmy studium kompletně hradí a je také na nich určit, jakou úroveň vzdělání od svých zaměstnanců po absolvování Školy mistrů očekávají,“ říká Pavel Němeček, prorektor TUL pro zahraniční styky, vědu a výzkum, jeden z koordinátorů Školy mistrů, a doplňuje, že se výuka vede z velké části podle metodik stanovených drážďanskou hospodářskou komorou IHK Dresden, která také poskytla studijní materiály.

Studenti absolvují základy především technických oborů, dalšími probíranými tématy jsou struktura a organizační provázání v podniku, základy businessu a také personalistiky. Do detailu pak probírají téma montáže, které je jejich profesní náplní. Letos museli studenti vypracovat a obhájit projekt, který vycházel přímo z jejich každodenní praxe. Jednalo se většinou o návrhy nových řešení pro výrobní a montážní linky.

Škola mistrů je užitečná pro firmy a časová investice do ní se vyplatí i zaměstnanci, jak dokládá Petr Novotný z fakulty strojní, který Školu mistrů při Technické univerzitě v Liberci zakládal:

„Některé návrhy úpravy montážních procesů a pohybu zboží a pracovníků u montážní linky jsou realizovatelné a firmě mohou ušetřit až statisíce ročně. Ti, kdo, úspěšně absolvují Školu mistrů, zas dostanou oficiální osvědčení, ve firmách jim zvýší plat a mohou povýšit. Diplom ze Školy mistrů je navíc v rámci firem s německým kapitálem přenosný. Už se stalo, že náš absolvent přešel k jiné firmě a diplom a nároky z něj vyplývající mu na novém pracovišti bez problémů uznali,“ říká Petr Novotný a doplňuje, že Škola mistrů je užitečná také pro pedagogy naší univerzity. „Dostáváme bezprostřední zpětnou vazbu od lidí z praxe i z managementu o tom, co se ve firmách děje, co je tam potřeba. Tyto informace pak využijeme i v klasické výuce našich kmenových studentů.“

Do zatím posledního běhu Školy mistrů se přihlásilo 24 studentů, dokončilo ji 13. Podobný počet absolventů vzešel i z předchozích dvou běhů Školy mistrů, kterou pravděpodobně od září příštího roku opět otevřeme.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645