Sraz absolventů po 40 letech

Promovali na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci v roce 1976. Na sklonku profesní dráhy zavítali inženýři strojaři a textiláci opět na svou Alma mater na setkání absolventů s názvem Jsme v důchodu.

Někteří ze studentů ze 70. let přijeli na Technickou univerzitu v Liberci od dob promocí poprvé a bylo pro ně velkým překvapením, kdeže se to ocitli. Vždyť harcovské koleje se začaly stavět až po jejich odchodu, jako studenti byli ubytovaní ve třech blocích budovy F. Do dílen chodili do budovy E, tam kde je nyní školka a studentský klub.

Univerzitní náměstí nazývali Studentským náměstím, ale spíše nadneseně, protože toto volné prostranství nemělo valný urbanistický koncept, končilo garážemi a v jednom rohu kotelnou – na jejím místě je dnes sídlo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). O budově rektorátu a budově G ani nemluvě. Proto pozvání na oficiální zahájení setkání v univerzitní aule mnohé ze 130 účastníků zaskočilo a v sobotu jsme tu mohli potkávat jednotlivce nebo i hloučky pamětníků, kteří tápali zrakem po budovách ve snaze univerzitní aulu najít.

„Rozeslal jsem spolužákům plánek kampusu, ale změnilo se toho tady za čtyřicet let tolik, že se někteří i tak těžko orientovali. Většina spolužáků byla velmi příjemně překvapená a nadšená tím, jaký pokrok univerzita udělala,“ shrnuje komentáře absolventského ročníku 1976 organizátor setkání František Borůvka.

Na své žáky se přišli podívat i bývalí pedagogové: docent Mevald, který strojaře vyučoval pevnost a pružnost, plukovník Klíma, který vedl vojenskou přípravu, inženýr Drapák, který vedl specializaci Balicí a polygrafické stroje, a tehdejší proděkan fakulty strojní profesor Tměj.

V univerzitní aule v sobotu 28. května uvítala své starší kolegy prorektorka Soňa Jandová. Představila jim univerzitu jako internacionální prostředí.

„Studenti dnes mohou díky evropskému programu Erasmus+ jet na studijní stáž do všech evropských zemí, jezdí ovšem i jinam do světa – do Spojených států, Kanady, do Asie – a studenti  ze zahraničí jezdí studovat k nám. Celkem na Technické univerzitě v Liberci můžete potkat asi 500 zahraničních studentů a je tendencí této univerzity, aby čísla mezinárodních výjezdů a příjezdů studentů dále rostla,“ uvedla Soňa Jandová.

Děkan fakulty strojní Petr Lenfeld seznámil absolventy z roku 1976 s nepříznivým vývojem demografické křivky a s ní souvisejícím dlouhodobým úbytkem studentů. „V roce 2010 jsme měli na fakultě přes 2000 studentů, teď jich máme okolo 900. S nedostatkem studentů se potýkají všechny strojní fakulty v zemi. Potrvá tak deset či patnáct let než z průmyslovek a vysokých škol bude na trh proudit dostatečný počet kvalifikovaných strojařů a strojních inženýrů. S odchodem do důchodu proto ještě vydržte, protože do té doby je na vás, abyste průmysl udrželi,“ obrátil se děkan Petr Lenfeld na ročník absolventů, který právě vstupuje do důchodového věku.

Děkan Lenfeld poté předal kopii diplomu vietnamskému absolventovi z roku 1976 Thai Binh Phamovi, který o originál přišel v době válečného konfliktu ve své zemi. „Ve válce se staráte o rodinu, o to, abychom přežili a děti měly co jíst, o diplomy se nestaráte,“ komentoval ztrátu diplomu absolvent oboru Balicí stroje a polygrafie na VŠST v Liberci Thai Binh Pham. Přítomné po své druhé „promoci“ pozdravil i po 40 letech perfektní češtinou.

O technologických novinkách a současných směrech výzkumu se mohli absolventi seznámit přímo v laboratořích fakult strojní a textilní a v laboratořích CxI, kde je provedli také Petr Lenfeld a proděkanka fakulty textilní Jindra Porkertová, která také přišla absolventy pozdravit a představit jim současnost fakulty.

„Průmyslovky nemají dostatek technologů, proto je o naše absolventy na pracovním trhu zájem. O práci nouze není, jen musí mít absolventi vůli za prací se stěhovat, protože v Liberci či v Praze je pracovních nabídek pro textiláky omezeně,“ uvedla proděkanka FT Jindra Porkertová.

„Prohlédli jsme si laboratoř aplikované mechaniky, 3D tisk a dílny a laboratoře fakulty textilní. Textiláky i strojaře zajímali nanomateriály, takže jsme se zvědavostí navštívili i pracoviště na CxI, která se na ně zaměřují,“ shrnuje František Borůvka.

Další absolventi přijedou na svou univerzitu za měsíc. Ve čtvrtek 23. června se sejdou bývalí studenti, kteří dostali diplom v roce 1961. Mezi nimi i Vladimír Jezbera z Kalifornie, který bude ve 13.00 hodin v zasedací místnosti IC přednášet o svých zkušenostech s pracovním uplatněním absolventa tehdejší VŠST v Německu a USA.

O dva dny později, v sobotu  25. června, se setkají absolventi po padesáti letech. Účast přislíbila už asi stovka bývalých spolužáků.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653