Lektoři z Britské rady vedou kurz pro naše pedagogy

Mobility v rámci programu Erasmus+ a internacionalizace univerzity staví před naše pedagogy stále častěji otázku: Jak efektivně vyučovat v angličtině studenty s různou úrovní angličtiny? Pomoci by jim měl týdenní kurz, který vedou specialisté na výuku angličtiny z Britské rady.

Týdenní kurz angličtiny jako jazyka zprostředkovávajícího výuku (English as Medium Instruction – EMI) vytvořila Oxfordská univerzita ve spolupráci s Britskou radou (The British Council)  a úspěšně s ním hostuje na univerzitách po celém světě.

„Je to potřeba, posun směrem k výuce v angličtině je doslova revoluční a je vedle vývoje nových technologií největším tématem pro všechny světové univerzity,“ řekl redakci T-UNI lektor Mark Searle, který pod hlavičkou Britské rady vedl kurzy angličtiny pro vysokoškolské pedagogy na Ukrajině, v Německu, v Maroku, Mexiku, Brazílii a v dalších zemích. Podle průzkumů, na které se Britská rada odvolává, nabízelo v roce 2012 více jak 4.600 evropských vysokoškolských institucí magisterské studium v angličtině, o rok později, v roce 2013, to bylo již 6.400 institucí.

„Také 70 % postgraduálních programů v evropské vysokoškolské sféře se dnes vyučuje v angličtině,“ doplňuje lektorka z Britské rady v Praze Renee Selikowitz.

Oba přijeli vést kurz Academic Teaching Excellence na Technickou univerzitu v Liberci poprvé a poprvé jsou s tímto kurzem také v České republice.

Do kurzu se na naší univerzitě přihlásilo 14 vyučujících, kteří učí Erasmus studenty a ovládají angličtinu minimálně na úrovni B2. Za celý tento týden je čeká celkem 35 hodin intenzivní přípravy na to, jak učit svůj odborný předmět v angličtině. Kurz je vyučujícím hrazen z programu Erasmus+.

Dopoledne jsou vždy cvičení a workshopy s lektory, odpoledne si připravují a prezentují přednášky, ke kterým jim lektoři dávají zpětnou vazbu.

„Když chcete učit odborný předmět v angličtině, nemůžete jenom překládat svůj výklad z mateřského jazyka. Mnohem lepších výsledků dosáhnete, když se naučíte ke svému předmětu a ke svému výkladu přistupovat jinak. A přizpůsobit se musíte také svým studentům, protože ani oni nejsou většinou rodilými anglickými mluvčími. A k tomu chceme účastníky tohoto kurzu inspirovat a vést,“ shrnuje cíl kurzu Mark Searle.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce