Jak dostat nové vědecké výsledky? Pomůže hermeneutika

MME_Sigitas Vaitkevičius.jpg
Je to jednoduché. Profesor Vaitkevičius

Sigitas Vaitkevičius z Kaunaské technologické univerzity v Litvě včera přednášel o metodách hermeneutické práce, které mohou pomoci vědcům k získání nových výsledků z předchozích prací nebo dat. Jeho přednáška byla úvodním příspěvkem mezinárodní konference Mathematical Methods in Economics 2016, kterou tento týden pořádají ekonomická a strojní fakulta.

Cest k novým vědeckým pracím je tolik, kolik je hermeneutických přístupů. Profesor Vaitkevičius, který se zabývá epistemologií a filozofií vědy, včera v univerzitní aule ve své přednášce představil všechny.

Pokud badatel uplatní romantickou hermeneutiku, musí se ptát po tom, jaké byly okolnosti vzniku textu a co autora vedlo k jeho napsání. Interpretaci staršího textu nebo souboru dat tedy musí nutně doprovázet studium historického a kulturního kontextu, ve kterém práce nebo také její interpretace vznikly. „Ukažme si příklad Marxova díla. Sovětská propaganda ho interpretovala jako výhled úpadku západní ekonomiky a kultury. Nově se tyto interpretace vrátily v době ekonomické krize. Pokud ovšem provedeme důkladnou romantickou hermeneutickou interpretaci, dojdeme k tomu, že se jedná o ekonomické studie inspirované dobou vzniku. Ostrý kritický tón namířený vůči Západu jim dala až sovětská propaganda.“ říká Sigitas Vaitkevičius.

Další způsob, jak získat nové vědecké informace, ukazuje dialektická hermeneutika. V té se už neptáme po tom, proč autor zkoumaného textu píše, co píše, ale zabýváme se tím, jak text interpretuji já ve své době jako výzkumník. Nepotřebuji tedy znát historický kontext, určujícím je pouze kontext mé doby.

Fenomenologická interpretace má jiný přístup k realitě, informaci a dílu. Všímá si logických rámců vstupních dat. „Pokud uplatníte jeden logický rámec na jinou situaci, dostanete nové výsledky.“

Kritická hermeneutika roztřídí výchozí data na vrstvy, které nesou kromě odkazu reality také emoční složku, sociální složku ad. Profesor Vaitkevičius k tomu dodává: „Kritická hermeneutika se velmi dobře uplatňuje v marketingu. Lidé z marketingu řeší, jak probíhá nákup zboží, které chtějí prodat. Jakou roli v něm hrají emoce, sociální statuty, atmosféra nákupu atd.“

Poslední cestou, kterou hermeneutika nabízí, je post-strukturální interpretace. Nezabývá se přímo textem, objekt její interpretace a nového možného poznání leží v rovině „nad“ textem – je to realita, ve které byl napsán nebo vznikl.

„Podle post-strukturálních hermeneutiků nese dílo odkaz na realitu, ve které vznikalo, a stopy ,své‘ reality nese pochopitelně i má interpretace díla,“ říká Sigitas Vaitkevičius, který v závěru své přednášky říká: „Cesty k tomu, jak vznikají nové vědecké poznatky, jsou díky epistemologii a hermeneutice prozkoumané. Zkuste to, funguje to, každý rok si to ověřuji na disertačních pracích svých studentů.“

34. ročník konference Mathematical Methods in Economics 2016 pořádá ekonomická fakulta s fakultou strojní spolu s Českou společností pro operační výzkum ve dnech 7.–9. září na půdě Technické univerzity v Liberci. Konference se v České republice koná každý rok, naše univerzita ji naposledy hostila před osmi lety, nově mohla TUL 160 účastníkům z Česka, Slovenska, Brazílie, Německa, Polska, Itálie, Litvy, Íránu, Egypta a Německa nabídnout zázemí univerzitní auly.

V konferenčních sekcích se dále řeší témata operačního výzkumu, ekonometrie, vícekriteriálního rozhodování, fuzzy systémů, simulací, matematického modelování, optimalizace podnikových procesů, finanční modelování a využití kvantitativních metod v managementu.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce