Rektor jmenoval čtyři docenty, promovalo dvacet doktorů

Promoce doktorů 183.jpg
Čerstvě jmenovaní docenti

Čtyři docenti z fakulty strojní dnes převzali z rukou rektora Zdeňka Kůse jmenovací listiny. Dvacet nových doktorů pak složilo absolventský slib.

Před Vědeckou radou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci se habilitovali a jmenovací dekret z rukou rektora Zdeňka Kůse dnes v univerzitní aule převzali:

Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na Fakultě strojní TUL na katedře obrábění a montáže. Dne 20. května 2016 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru technologie a materiály. Dne 26. dubna 2017 na zasedání Vědecké rady FS TUL obhájila habilitační práci „Bezkontaktní systém pro měření délky koncových měrek“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Ověřování stanovených pracovních měřidel v praxi“.

Štěpánka Dvořáčková byla jmenována docentkou ve vědním oboru Technologie a materiály.

Ing. Jiří Machuta, Ph.D.
(*5. srpna 1981, Ústí nad Labem)

Je odborným asistentem na Fakultě strojní TUL na katedře strojírenské technologie. Dne 21. března 2016 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru technologie a materiály. Dne 30. listopadu 2016 na zasedání Vědecké rady FS TUL obhájil habilitační práci „Příspěvek k poznatkům o jakosti vybraných slévárenských materiálů forem a vlivu jejich parametrů na kvalitu odlitků“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Simulační programy určené pro tuhnutí a chladnutí odlitků“.

Jiří Machuta byl jmenován docentem ve vědním oboru Technologie a materiály.

Ing. Karel Páv, Ph.D.
(*15. srpna 1974, Mladá Boleslav)

Je pracovníkem ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav a je odborným asistentem na Fakultě strojní TUL na katedře vozidel a motorů. Dne 9. února 2016 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru konstrukce strojů a zařízení. Dne 30. listopadu 2016 na zasedání Vědecké rady FS TUL obhájil habilitační práci „Adaptivní model hoření homogenní směsi ve válci zážehového spalovacího motoru“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Vysokotlaká indikace pístového spalovacího motoru“.

Karel Páv byl jmenován docentem ve vědním oboru Konstrukce strojů a řízení.

RNDr. Věra Vodičková, Ph.D.
(*25. června 1963, Přílepy)

Je odbornou asistentkou na Fakultě strojní TUL na katedře materiálů. Dne 5. října 2016 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru technologie a materiály. Dne 26. dubna 2017 na zasedání Vědecké rady FS TUL obhájila habilitační práci „K problematice fázové struktury a vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů na bázi FeAl a FeɜAl v přítomnosti aditiv“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Strukturní analýza kovových materiálů, současné metody a možnosti“.

Věra Vodičková byla jmenována docentkou ve vědním oboru Technologie a materiály.

Rektor Zdeněk Kůs ve svém slavnostním projevu u příležitosti jmenování nových docentů a promocí doktorů apeloval především na to, aby se mladí vědci nenechali odradit administrativní zátěží, která dnes vědu provází, a neztráceli chuť do nových bádání.

„Ti, kdo dnes za mnou sedí, jsou vědci. Ale poslední dobou je stát nutí, aby vůbec nechodili do laboratoří, ale aby seděli u stolu a vyplňovali formuláře, žádosti a nesmyslné papíry. Nenechme se tím otupit, otrávit a odradit od vědy. Na naší univerzitě se nám daří učit, bádat a publikovat výsledky našeho výzkumu. Naše řady rozšiřují doktoři, docenti i profesoři. […] Díky tomu, že lidé z různých fakult se scházejí v jedné laboratoři, dokážou najít nová a neotřelá řešení. Pokud se nám to bude dařit i nadále, udržíme si pozici veřejné výzkumné školy, která dosáhne i na ty nejexcelentnější granty,“ řekl dnes rektor Zdeněk Kůs.

Jeho slova platila také dvaceti doktorům, kteří dnes převzali z rukou děkanů své Ph.D. diplomy.

Novými doktorkami a doktory na fakultě strojní jsou:

Ing. Monika Bělková

Ing. Radek Holubec

Ing. Josef Horáček

Ing. Martin Mazač

Ing. Jiří Pacák

Ing. Martin Pechout

Ing. Vít Poucha

Ing. Josef Skřivánek

Ing. Petr Švarc

Ing. Jan Vavruška.

 

Na fakultě textilní:

Ing. Jiří Kula

Ing. Lucie Vysloužilová

Baturalp Yalcinkaya, M.Sc.

 

Na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické:

RNDr. Václav Kohout.

 

Na ekonomické fakultě:

Ing. David Kubát, Ing. Paed. IGIP

Ing. Lucie Synáková, MBA.

 

Na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií:

Ing. Vladislav Crhák

Mgr. Jana Karpíšková

Ing. Irena Šupíková

Mgr inż Stanisław Wacławek.

 

Nově jmenovaným docentům i čerstvě promovaným doktorům gratuluje také redakce T-UNI. Přejeme vše dobré v dalším konání.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653