Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Hostili jsme setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry CroBoPlast

První setkání akademiků, výzkumníků a průmyslové sféry Cross-Border Plastic Network (CroBoPlast) hostila ve středu 6. prosince naše fakulta strojní. Tématem byly technologie zpracování plastů a jejich kompozitů v regionu Oberlausitz-Liberecký kraj a okolí.

S tím, jak v současnosti rychle rostou aplikace plastů v různých oborech lidské činnosti, je možné označit plastikářský průmysl za jeden z pilířů ekonomiky v Evropě i ve světě.

V Evropě poskytuje přímé zaměstnání více než 1,5 miliónů pracovníků ve více jak 60 tisících společnostech s ročním obratem přes 340 miliard eur,“ uvedl za organizátory setkání Luboš Běhálek z Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci, který dále doplnil, že pro zachování konkurenceschopnosti firem je základem kvalitní technické vzdělávání v oboru. Klíčová je přitom vzájemná spolupráce mezi školami, výzkumnými a vývojovými institucemi, ale také mezi školami a průmyslovou praxí. „Pro fakultu strojní je toto setkávání zástupců studentů, výzkumných pracovníků a průmyslové praxe napříč přeshraničním regionem motivující i obohacující zároveň,“ doplnil děkan fakulty strojní Petr Lenfeld.

Prvního setkání se účastnilo dvacet výzkumných a průmyslových institucí z česko-saského regionu, které se zabývají výukou, vývojem i zpracováním polymerních materiálů, a mezi účastníky, jichž bylo více jak 170, vzbudilo pozitivní ohlas. „Toto společné setkávání přispívá nejen k rozvoji přeshraničních regionů, ale umožňuje také prohloubit spolupráci v rámci trojúhelníku vysoká škola – studenti – průmyslová sféra,“ řekl Pavel Petera ze společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Setkání CroBoPlast se účastnili také studenti, kteří představili výsledky své tvůrčí činnosti. Například větrnou elektrárnu zhotovenou laminačními a aditivními technologiemi výroby plastových dílů, jejíž koncepce i výroba byla řešena ve spolupráci s výzkumným centrem Fraunhoferova institutu v Žitavě během třídenního praktického workshopu česko-saských studentů. Studentský tým fakulty strojní prezentoval svou formuli Elišku s kompozity na bázi polymerů a uhlíkových vláken a doktorand Andrii Shynkarenko představil zařízení pro výrobu polymerních nanovlákenných přízí.

Součástí setkání byla také diskuse mezi akademiky, studenty a zástupci průmyslu, kteří poukazovali na nutnost podporovat aktivity směřující k praktické výuce i ve výrobních závodech. Podle slov Tomáše Pavelky z firmy VYVA PLAST s.r.o. je společnost připravena ve spolupráci s Fakultou strojní TUL realizovat praktikum ve výrobním závodě v Turnově, které by se zaměřovalo na řízení technologického procesu vakuového tvarování termoplastů.

„Přiměla nás k tomu prezentace aktivit projektového týmu GreK a jejich spolupráce s firmou RCS GmbH Königsbrück, které obdobné praktikum úspěšně zrealizovaly v oblasti laminačních technologií polymerních kompozitů. Technická univerzita v Liberci disponuje kvalitně vybavenými laboratořemi plastů, které jsou však především zaměřené na technologické procesy vstřikování. Jsme si vědomi toho, že investice do strojních zařízení jsou náročné a v laboratořích nelze mít všechny typy technologií, proto bychom se rádi zapojili do praktické výuky touto formou a umožnili přístup studentům k našim výrobním linkám,“ uvedl v diskuzi Tomáš Pavelka.

V rámci setkání prezentovali také naši pracovníci výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v oblasti plastů na fakultě strojní i ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Ve spolupráci s průmyslovou praxí byly do programu zařazeny také odborné příspěvky, zabývající se radiačním síťováním plastů nebo vývojem a technologií výroby plastových nárazníků.

Kolega i já jsme byli velmi mile překvapeni podmínkami univerzity, rozlehlostí i vybavení campusu, program setkání byl skvělý a přednášky i příspěvky zajímavé“, uvedla Tereza Velíšková z firmy Kuboušek s.r.o. „Organizátoři setkání vynaložili na jeho zdárný průběh značné úsilí a energii, kterou bylo možné spatřit na pozadí této akce, jako student hodnotím realizaci setkání velmi kladně a celému týmu přeji mnoho štěstí a úspěchů v dalších ročnících“, uvedl Vojtěch Keller. Ke kladnému hodnocení se připojil také Christian Prescher z firmy Strucnamics Engineering GmbH se sídlem v Drážďanech, který studentům nabídl možnost exkurze do výrobního závodu předního výrobce kompozitních dílů pro letecký a automobilový průmysl – firmy Cotesa.

Setkání CroBoPlast je realizováno s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci jedné z aktivit projektu GreK - Přeshraniční kooperativní výuky technologií zpracování plastů mezi Vysokou školou v Žitavě/Zhořelci a Technickou univerzitou v Liberci.

Příští ročník setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry CroBoPlast se uskuteční v roce 2018, tentokrát u našich partnerů na Vysoké škole v Žitavě. „Následně bychom v těchto aktivitách chtěli pokračovat v intervalu dvou let, a to vždy střídavě v Liberci a Žitavě,“ doplnil vedoucí našeho projektového týmu GreK Luboš Běhálek.

Promovideo ze středečního setkání je dostupné zde.

-red-

- s využitím materiálů projektu GreK

 

Projekt podporuje Evropská une

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce