sobota 19. září 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Události > Katedra oslavila 60

Katedra oslavila 60

1 015cmyk.jpg
Katedra tradičních technik a nových technologií. Foto: Maroš Tunák

Katedra technologií a struktur si letos připomíná svou právě 60letou historii. Jubileum oslavila s absolventy i mezinárodní konferencí STRUTEX 2018.

Její název se mnohokrát měnil a odrážel změny v oblasti vývoje textilního průmyslu v zemi a samotného výzkumu v oblasti textilních technologií.

Kořeny katedry sahají do roku 1958, kdy na tehdejší Vysoké škole strojní v Liberci (VŠST) vznikly katedra přádelnictví a zušlechťování, kterou vedl profesor Jaroslav Simon, a katedra tkalcovství a pletařství – tu jako první vedl profesor František Pompe.

O dva roky později fakultu strojní na VŠST doplnila fakulta textilní a za její dlouhé historie obě katedry několikrát změnily své názvy, štěpily se na více katedrových pracovišť a zase slučovaly.

Až v roce 2005 stanula na fakultě textilní katedra jediná s názvem katedra textilních technologií v podobě, která je blízká té dnešní. Sloučily se pod ní katedry zaměřené na techniky textilní výroby, tedy přádelnictví, tkalcovství a pletařství, i katedry a pracoviště zaměřené obecněji na strukturu a vlastnosti textilií. Katedru v roce 2012 převzala doktorka Brigita Kolčavová Sirková a v roce 2017 změnila katedra pod jejím vedením svůj název na katedru technologií a struktur.

Vedle pedagogické činnosti řeší a v budoucnu budou dále řešit její pracovníci řadu výzkumných úkolů. V rámci orientovaného základního výzkumu je to studium problematiky textilních struktur v modulech vlákenné vrstvy jak délkových útvarů (přízí), tak plošných a prostorových útvarů typu tkanina a pletenina. Modelováním vlastností vlákenných útvarů a vytvořením interpretačních modelů mohou odborníci katedry lépe porozumět jevům v materiálu a následně jsou schopni predikovat chování vlákenného útvaru.

V rámci specifického aplikovaného výzkumu se jedná obecně o využití tradičních technologií a struktur pro realizaci výstupů pro různé průmyslové aplikace.

„Nelze zapomínat, že i tradiční technologie nabízí řešení, která jsou mnohdy nedosažitelná použitím trendy oborů, jako jsou nano, eko-bio či 3D. Z vybraných oblastí výzkumu katedry je možné zmínit témata zaměřená na medicínské aplikace, kde se řeší cévní náhrady, šlachy, grafty stentgraftů. V automobilovém průmyslu ve spolupráci s VUT Brno jsou to textilní chladiče do aut, s kolegy z CXI je to téma spojené s nosiči biomasy pro čištění odpadních vod, s Fakultou strojní TUL jsou to textilní pletené a tkané výztuže z biodegradabilních materiálů apod.,“ doplňuje k výstupům aplikovaného výzkumu vedoucí katedry Brigita Kolčavová Sirková.

Svých 60 let si připomněla katedra minulý týden setkáním se svými absolventy a také pořádáním mezinárodní konference Strutex 2018.

Na sraz absolventů přišel přítomné pozdravit také rektor TUL Miroslav Brzezina: „Snad už není daleko doba, kdy se produkce textilií začne ve velkém přesouvat zpět z levné Číny do České republiky a bude kladen důraz na kvalitu a nové technologie výroby, ať už to budou bezobslužné provozy, či jiné možnosti dnes označované pojmem Průmysl 4.0. Taková produkce textilních materiálů má potenciál, který je v souladu s tím, na co se odborníci z naší katedry zaměřují a v čem vynikají,“ řekl ve středu 5. prosince rektor Miroslav Brzezina. V aule mu naslouchali zaměstnanci katedry i její absolventi, kterých přišlo asi 160.

Někteří z absolventů v krátkých prezentacích představili zaměření podniků, které založili, vedou nebo ve kterých pracují. Jednalo se o zástupce z firem Kordárna Plus, Rieter Cz, TORAY, FILOGROUP, Lohmann & Rauscher, Kümpers Textil či Jitex COMFORT.

Setkání na jubilující katedře a oslavy 60 let od jejího vzniku pokračovaly den na to zahájením již 22. ročníku konference STRUTEX. Už na posledním ročníku konference zahájila katedra, která konferenci každé dva roky organizuje, tradici keynote speakerů a zachovala ji i letos. Jejich počet ovšem rozšířila ze dvou speakerů na šest.

Do dvoudenního konferenčního programu zaměřeného na strukturu textilií a strukturní mechaniku textilií se zapojilo 75 prezentujících účastníků, z toho 27 zahraničních hostů z Izraele, Indie, Velké Británie, Francie, Polska, Turecka, Německa, Rakouska, Slovenska, Belgie a dalších zemí. Konferenci kromě sponzorů z průmyslu podpořily i letos Liberecký kraj a město Liberec. Společenský večer v prostorách radnice zahájil primátor Jaroslav Zámečník.

Katedra technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci má 19 zaměstnanců a sedm doktorandů. Těm současnými i minulým vedoucí katedry Brigita Kolčavová Sirková poděkovala za práci a úsilí, které rozvoji katedry věnovali.

„Jsem hrdá na celý tým. Každý má svoji specializaci a všichni pracují se vzájemným respektem. A v tomto týmu se nám povedla spousta věcí. Snažíme se propojovat naše studenty s průmyslovou sférou. Ve spolupráci s průmyslem studenti zjišťují, že vše, co se jim snažíme v rámci našich předmětů předat, je možné v praxi uplatnit a být dobrý,“ říká Brigita Kolčavová Sirková a pokračuje:

„Také se nám v řadě vědeckých témat podařilo uplatnit naši práci v praxi. V minulosti katedra participovala při vývoji různých textilních strojů, např. v oblasti rotorového dopřádání a víceprošlupního tkaní. Z posledních výsledků se jedná o oblast konstrukčních řešení výroby tkanin, již zmiňované medicínské aplikace, kdy se na ovcích s úspěchem testovala cévní pletená náhrada. Dále lze zmínit oblast teplosměnných ploch, která se uplatnila v klimatizacích a pro kterou se na katedře vyvinula nová technologie. Nelze opomenout také tvorbu norem a postupů při analýze struktur v rámci výrobní sféry a další aktivity.“

Radek Pirkl

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání