Tomáš Vít z fakulty strojní byl dnes jmenován profesorem

IMG_1137 - kopie.JPG
Dnes v Karolinu. Foto: ČTK

Ve Velké aule Karolina dnes předal ministr školství Robert Plaga jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Mezi 60 novými nositeli nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti je Tomáš Vít z katedry energetických zařízení.

Titul „profesor“ může Tomáš Vít a další dnes jmenovaní profesoři používat s platností od 5. prosince 2018, kdy prezident Zeman na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol podepsal jmenovací dekrety.

Prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., (* 15. 4. 1975)

Pracuje na katedře energetických zařízení Fakulty strojní TUL, kterou také absolvoval jako inženýr v oboru Konstrukce strojů a zařízení (1998), dále jako doktor (2004) a na své domovské fakultě se také habilitoval (2009).

Od doktorského studia se zaměřuje na experimentální výzkum smykového proudění s přenosem tepla, který je doplněný o numerické simulace.

Absolvoval studijní pobyty a stáže v oddělení Energy Technology na Eindhoven University of Technology, National Taiwan University, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Centre Spatial de Liège a OHB Italia SpA.

Díky zkušenostem z výzkumných úkolů a projektů řešených nejen na těchto institucích, ale v součinnosti i s dalšími tuzemskými a zahraničními partnery se profiloval mezi přední mezinárodně uznávané odborníky především v oblasti experimentálního a teoretického výzkumu turbulentního proudění s přenosem tepla.

Profesor Vít řadu let působil v organizačním i vědeckém výboru mezinárodní konference Experimental Fluid Mechanics, je také hodnotitelem projektů TAČR a GAČR a recenzentem mezinárodních vědeckých časopisů.

V oblasti výuky se Tomáš Vít podílel na zavedení předmětů zaměřených na přenos tepla a hmoty a jeho aplikace v tepelné technice s využitím nejnovějších poznatků o experimentálním a numerickém modelování proudění se sdílením tepla. Mimo jiné je profesor Vít garantem doktorského studijního programu Aplikovaná mechanika na Fakultě strojní TUL.

Vědecká rada fakulty strojní vyslechla jeho profesorskou přednášku na téma „Perspektiva termoakustických zařízení“ dne 25. dubna 2018.

Jmenovací dekret převzal profesor Vít a jeho kolegové z českých vysokých škol z rukou ministra školství Roberta Plagy. Tomáš Vít byl jmenován ve vědním oboru Aplikovaná mechanika. Miloš Zeman se slavnostního aktu jmenování profesorů neúčastní od roku 2015, kdy také odmítl stvrdit jmenování tří profesorů svým podpisem. V tomto kole jmenovacího řízení podepsal dekrety všem navrženým kandidátům.

Profesoru Vítovi gratuluje také redakce T-UNI.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce