Prestižní stipendium získala studentka FT

V soutěži o Fulbright-Masarykovo stipendium uspěla studentka naší fakulty textilní Jana Horáková. Fakulta ho obdržela opět po čtyřech letech.

Jana Horáková je absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 2011 je studentkou doktorského studia na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci na katedře netkanýchtextilií a nanovlákenných materiálů. Ve své doktorské práci „3D nanovlákenné tkáňové nosiče“ se pod vedením profesora Davida Lukáše a školitele specialisty Petra Mikeše věnuje výzkumu a vývoji nanovlákenných nosičů pro tkáňové inženýrství.

„V poslední době jsem svůj zájem zaměřila na vývoj a testování cévních náhrad s malým průměrem. Kardiovaskulární onemocnění ohrožují velké procento světové populace, avšak jejich léčba je stále nevyřešeným problémem. S úspěchem se nahrazují cévy s velkým průměrem syntetickými materiály, ale u cév s malým průměrem tento přístup selhává.Arteficiální/umělé malo-průměrové cévy představují v současné době velkou výzvu pro tkáňové inženýrství. Jsou tvořeny několika buněčnými typy s přesně určenými funkcemi. Tento fakt je jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zaměřit svoji disertační práci na tkáňové inženýrství kardiovaskulárního systému,“ představila práci Jana Horáková. 

V rámci Fulbright-Masarykova stipendia se Jana chystá v září 2013 odcestovat na 10měsíční studijní pobyt na Michigan Technological University, Department of Vascular Tissue Engineering. „Michiganská univerzita disponuje špičkovým vybavením biomedicínských laboratoří a renomovaným vědeckým týmem. Budu zde mít možnost vyvíjet materiál tkáňového nosiče anásledně ho testovat jak v laboratorních podmínkách (in vitro), tak i na zvířatech (in vivo),“ upřesnila stipendistka. 

Fulbrightovo stipendium si klade za cíl prohloubit porozumění mezi USA a partnerskými zeměmi. Hodnotícím kritériem Fulbright-Masarykova stipendia je kromě vědecképráce i aktivní účast v občanském a veřejném životě. „Jako členka Akademického senátu TUL a členka Umělecké rady Severočeského filharmonického sboru jsem se proto zařadila do tohoto programu. Zajímá mě nejen výzkum, ale také veřejný život, fungování univerzitní autonomie a americká kultura. Pevně doufám, že splním poslání kandidáta tohoto prestižního stipendia a zároveň rozšířím své znalosti ve vědecké oblasti,“  dodala Jana Horáková.

„Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým vědcům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Získání stipendia je úspěchem, jakousi „výkladní skříní“, každé univerzity. Naší doktorandce se tímto otevírá mimořádná příležitost studovat a provádět výzkum na špičkovém pracovišti v USA. Získání stipendia svědčí i o vysoké úrovni vědecké práce pracoviště, na kterém Jana Horáková působí. Spolupráce s americkými vědci je mimo jiné výsledkem půlročního pracovního pobytu  profesora  Davida Lukáše, podpořeného rovněž Fulbrightovou nadací, a Petra Mikeše, podpořeného  stipendiem Clemson University, v Micro and Nanofluidic Systems Laboratory of Clemson University,“ zhodnotila úspěch děkanka fakulty textilní Jana Drašarová.

Více o Fulbrightově programu najdete na: http://www.fulbright.cz/o-nas.

Iveta Lukášová

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce