Akademické koordinační středisko v euroregionu má nového člena

diskuze zástupců VŠ - kopie.jpg
U nového člena doma. Setkání partnerských škol v Budyšíně

Staatliche Studienakademie Bautzen (SSB) je sedmým akademickým pracovištěm, které tvoří Akademické koordinační středisko (ACC) v česko-německo-polském příhraničí.

Zástupci šesti dosavadních členů se na konci února setkali v Budyšíně, aby se blíže seznámili s nově přistupující institucí. Setkání se uskutečnilo na základě pozvání Barbary Wuttke, ředitelky této vysoké školy.

V Německu působí celkem sedm Státních studijních akademií, pouze tato se nachází v Euroregionu Nisa. Staatliche Studienakademie Bautzen nabízí tříleté duální studium (tříměsíční cykly, kdy se střídá teorie s praxí v podnicích) a vzdělává studenty ve více než 40 různých bakalářských oborech. Jsou zde zastoupeny ekonomické a technické, ale i sociální a zdravotnické obory – např. hospodářská informatika, management, elektrotechnika, strojírenství nebo medicínská technika.

Profesorka Wuttke seznámila zástupce vysokých škol s managementem své instituce a ukázala jim výzkumná pracoviště a laboratoře. Silnou stránkou SSB je propojení s podniky a institucemi v regionu a důraz na to, aby studenti nabyli praktických zkušeností už během studia.

„Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tato instituce má ostatním členským vysokým školám rozhodně co nabídnout. Již během setkání padlo několik návrhů na konkrétní sdílené přednášky a semináře a diskutovalo se i o společném přeshraničním projektu,“ říká Helena Neumannová z Ekonomické fakulty TUL, koordinátorka české části ACC.

O členství požádala SSB v polovině loňského roku, prezidium ACC konané v listopadu pak žádosti vyhovělo. Oficiálně se Staatliche Studienakademie Bautzen stane členem v květnu 2019, kdy z rukou současné úřadující prezidentky ACC Elżbiety Sobczak převezme listinu stvrzující členství ve svazku vysokých škol Euroregionu Nisa.

Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa bylo založeno v roce 1991 jako sdružení českých, německých a polských vysokých škol v Euroregionu Nisa, které má za cíl podpořit přeshraniční spolupráci těchto škol v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné, mobility studentů a vědeckých pracovníků a usiluje také o zprostředkování kontaktů v terciární sféře s institucemi mimo Euroregion Nisa. Na české straně je zakládajícím členem Technická univerzita v Liberci.

Od roku 2009 vydávají členské vysoké školy mezinárodní recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce, studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům ACC Journal.

-pir-

Foto: Helena Neumannová

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Nový hořák topí a přitom šetří peníze

V době, kdy se plynová nouze skloňuje ve všech pádech, přichází Technická univerzita v Liberci s patentem na nový typ hořáku pro tmavé trubkové infrazářiče, které se používají na vytápění průmyslových hal. Jeho přednost tkví v tom, že dokáže...

26. 9. 2022 | Věda a výzkum | 2

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce