Absolventi sedmi fakult tento týden převzali své diplomy

Na Technické univerzitě v Liberci byl tento týden promoční. Stovky absolventů ukončily své studium složením slibu a převzetím diplomu.

Promoce v pondělí dopoledne zahájila ekonomická fakulta a zakončila je dnes po poledni fakulta strojní, která jako nejstarší fakulta naší univerzity předávala diplomy po více jak šedesáté.

„Naším cílem bylo především vychovat člověka samostatného, zdravě sebevědomého, zvídavého, kriticky smýšlejícího, otevřeného novým a neznámým věcem a schopného tyto situace vlastním rozumem analyzovat, též člověka pokorného. Takového člověka, který se neztratí v dnešní společnosti, naopak bude tuto společnost pozitivně spoluutvářet. Pokud se nám to alespoň trochu podařilo, nebyla naše práce marná a dnešní den je velkou odměnou i pro nás pro pedagogy,“ řekl na dnešní promoci inženýrů fakulty strojní prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí TUL Pavel Mokrý.

Nejvíce absolventů měla v tomto letním semestru ekonomická fakulta, na které ukončilo studium 119 bakalářek a bakalářů a 76 inženýrek a inženýrů, promoce v komornějším prostředí měla naše nejmladší fakulta, fakulta zdravotnických studií, kde absolventský slib včera skládalo 22 čerstvých držitel titulu „Bc.“ a dva noví inženýři.

Na promocích fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií rektor TUL Miroslav Brzezina připomněl, že si letos, obzvláště na akademické půdě, připomínáme 30 let od přelomových událostí listopadu 1989, v nichž studenti sehráli zásadní úlohu.

Děkan fakulty strojní Petr Lenfeld jako by v návaznosti na tuto upomínku dnes absolventům kladl na srdce.

„Nenechte se zmást tím, co kolem sebe vídáte každý den, například, že hloupost je vydávána za originalitu, neznalost za přednost. Uvědomte si, že vaše budoucnost bude taková, jakou si ji uděláte,“ rozloučil se s absolventy profesor Lenfeld.

Někteří z letošních absolventů obdrželi za výsledky studia Cenu rektora TUL, byli to:

Myka Mae Campo DURAN (FS), Anna NOVOTNÁ (FT), Vítězslav VEJNAR (EF), Hana BLÁHOVÁ (EF) a Ondřej HAVELKA (FM).

Další úspěšní studenti byli odměněni Cenou hejtmana Libereckého kraje za vynikající výsledky ve vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti. Oceněnými jsou:

Lenka LENGYELOVÁ (FP), Alena NAZARENKOVÁ (EF), Adéla KORBELOVÁ (FUA), Michal ČAPEK (FM) a Kristýna KUBÍKOVÁ (FS).

Za vynikající výsledky studentů v kategorii diplomová práce získali Cenu Jiřího Zelenky:

Klára MASNICOVÁ (FT), Tereza ŠIMKOVÁ (FP) a Josef SVĚTLÍK (FM).

Ke všem uvedeným oceněním se váže odměna 10.000 korun.

Na Technické univerzitě v Liberci ukončilo v letním semestru 2019 své studium zatím 378 bakalářů a 266 absolventů navazujícího studia.

Všem, kteří opouštějí svou alma mater, přeje také redakce T-UNI hodně štěstí, těm, kteří nastoupí k navazujícímu studiu, přejeme krásné prázdniny.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

SUCHOMEL-2.jpg

Naše největší fakulta má jediného kandidáta na děkana

Jediným kandidátem na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) pro období 2024–2027 je Aleš Suchomel. Docent Suchomel vede Katedru tělesné výchovy a sportu FP a na fakultě zastává post proděkana. Akademické obci se představí 3....

20. 9. 2023 | Univerzita | 666

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce