Václav Dvořák z fakulty strojní je profesorem. Dnes převzal z rukou ministra Plagy jmenovací dekret

Ministr školství předal prezidentem podepsané jmenovací dekrety 69 novým profesorkám a profesorům. Václav Dvořák z Fakulty strojní TUL byl jmenován profesorem v oboru Aplikovaná mechanika.

 

Vědecká činnost profesora Dvořáka je již od jeho doktorského studia zaměřena zejména na experimentální a numerický výzkum proudění stlačitelných tekutin aplikovaný na proudění v ejektorech. Dále se ve své práci zabývá vývojem a optimalizací deskových výměníků tepla.

Prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

(roč. 1976)

Absolvoval Fakultu strojní TUL v oboru konstrukce strojů a zařízení. Jako doktorand fakulty strojní pak připravoval experimenty pro svou disertační práci na Ústavu termomechaniky AV ČR. Své zkušenosti z této oblasti dále rozvíjel například v rámci řešení dvou projektů základního výzkum GA ČR a tří projektů aplikovaného výzkumu podpořených TA ČR.

Byl také řešitelem česko-polského projektu (podpořeného MŠMT ČR), v rámci kterého spolupracoval s Bialystok University of Technology, kde také přednášel.

Habilitační práci na téma „Výzkum a optimalizace proudění v ejektorech“ obhájil v roce 2010 na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.

Profesor Dvořák patří v oblasti proudění v ejektorech k předním mezinárodně uznávaným odborníkům.

V oblasti výuky se profesor Dvořák podílel na zavedení předmětů zaměřených na proudění tekutin. Je řešitelem rozvojových projektů, v jejichž rámci vznikly na univerzitě například laboratoř termofyzikálních vlastností látek nebo nadzvukový aerodynamický tunel. Vede bakalářské i diplomové práce, v současnosti také čyři doktorandy.

Od roku 2001 působí na FS TUL na katedře energetických zařízení, kterou od roku 2011 vedl. Nyní působí na katedře pružnosti a pevnosti FS TUL.

Je autorem tří článků v impaktovaných časopisech, deseti článků v recenzovaných časopisech, je autorem, resp. spoluautorem čtyř patentů, jedné licence a řady technických děl. V databázi WoS je uvedeno celkem 51 citací bez autocitací, H-index prof. Dvořáka dosahuje hodnoty 3.

Václav Dvořák byl na návrh Vědecké rady TUL dnes v pražském Karolinu jmenován profesorem pro obor Aplikovaná mechanika.

-pir-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_0274 - kopie - kopie.JPG

Novoroční zdravice rektora Miroslava Brzeziny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, novoroční přípitek by se měl nést v optimistickém duchu. Přiznám se, těžko se mi hledá takové rozpoložení, protože to, co celý svět prožívá, růžové není, a bohužel to není jen...

1. 1. 2022 | Univerzita | 476

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645