Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Projekt ProFit naší univerzity získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020

workshop ve Zwickau_3-2.jpg
Na projektu ProFit se podílely téměř čtyři stovky studentů EF. Na snímku jeden z workshopů ve Zwickau. Foto: Helena Neumannová

Naši studenti a pedagogové z ekonomické fakulty spolu se saskými partnery tři roky připravovali online databázi vzdělávacích materiálů hospodářské němčiny. Šlo o součást projektu ProFit, který především cílil na vzájemné přeshraniční obchodní kontakty mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko. Nyní společný projekt katedry cizích jazyků Ekonomické fakulty TUL (EF) a Westsächsische Hoschschule Zwickau získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020.

Uspěl mezi 46 přihlášenými projekty. Cenu udělil Dům zahraniční spolupráce v Praze. „Projekt měl především zvýšit šance studentů pro vstup na pracovní trh. Němčinu dnes tvrdě válcuje angličtina, my jsme si ale řekli, že speciálně v našem regionu je potřeba znalost německého jazyka udržet. Když totiž naši absolventi míří do firem s německým kapitálem a například ve společnostech zaměřených na automotive znají hospodářskou němčinu, mají velkou výhodu. Firmy po těchto lidech volají,“ vysvětlila podstatu vzniku projektu Helena Neumannová, vedoucí katedry cizích jazyků EF.

Tříletému projektu předcházela analýza jazykových a odborných potřeb zaměstnavatelů v Libereckém kraji. Zjišťovala, co firmy postrádají u uchazečů o zaměstnání. A odborná němčina z oblasti firemního prostředí byla jednou nejčastějších odpovědí.

Na projektu samotném pak tři roky pracovalo téměř čtyři sta studentů EF. Především z elektronických médií vybírali aktuální německé hospodářské texty, které měly vazbu na oblast Saska nebo na česko-saskou obchodní spolupráci. Podle předem daných vzorů je následně přetvářeli ve cvičení zaměřená na rozvoj gramatiky, poslechu nebo čtení s porozuměním.

Vybírat si mohli z deseti témat. Od importu-exportu přes výstavnictví, nové technologie, e-mobilitu až po životní prostředí. Kromě toho, že se studenti během přípravy výukové databáze zdokonalovali v hospodářské němčině, učili se také rešeršovat texty nebo je správně citovat a uvádět zdroje.

Didaktizovaná digitální databáze textů pomůže výuce hospodářské němčiny

Nejlepších dvě stě vypracovaných cvičení pak studenti spolu s pedagogy upravovali do profesionální podoby. Na metodické úpravě se podíleli také rodilí mluvčí ze saské univerzity. „Chtěli jsme, aby didaktizovaná cvičení byla na profesionální úrovni,“ podotkla Helena Neumannová.

Výsledkem je rozsáhlá didaktizovaná digitální databáze, která bude sloužit studentům obou vysokých škol. Rozdělena je podle jazykové náročnosti od A2 až po C1, takže se studenti mohou sami otestovat, na jaké úrovni němčinou vládnou. Součástí každého cvičebního materiálu jsou správná řešení úloh a slovníček.

Během realizace projektu univerzita spolupracovala s hospodářskými komorami obou zemí. Studenti z obou stran hranice rovněž jezdili na exkurze do průmyslových podniků, firem nebo institucí a potkávali se při workshopech.

„Jedním z cílů projektu bylo, aby se studenti seznámili s fungováním firem za hranicemi, a aby viděli, jak to v Sasku hospodářsky funguje. Po ekonomické stránce toho mají oba regiony hodně společného. Měly podobnou ekonomickou strukturu, tudíž se potýkaly s obdobnými potížemi. Také v Sasku zkrachovala dominantní textilní výroba, ve velkém se tam vyrábělo sklo nebo zpracovávalo dřevo. A také v Sasku se potýkají s odchodem absolventů do jiných regionů,“ nastínila Helena Neumannová, jež je zároveň mluvčí projektu ProFit.

Vzniklá databáze je umístěna na platformě Moodle. Katedra cizích jazyků EF řeší, zda a jak by bylo možné v budoucnu nabídnout vytvořenou databázi i zájemcům z řad veřejnosti, kteří nemají do univerzitního systému přístup.

Studenti EF mají během studia povinné vždy dva cizí jazyky. „U nás na fakultě mají studenti vždy velký prostor pro jazykovou výuku, může to být i deset hodin týdně. Absolventi by tedy od nás měli odcházet dobře jazykově vybavení a věřím, že tomu tak v obecné rovině je. Jen poslední dobou se potýkáme s tím, že ze středních škol se hlásí studenti se stále horšími znalostmi,“ uzavřela Helena Neumannová.

Adam Pluhař

Evropská jazyková cena Label 2020

Klade si za cíl podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. Má je propagovat mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. Letos porota hodnotila 46 projektů, ocenila jich sedm. Jedním z nich je i projekt ProFit v profesi naší univerzity. Slavnostní předání udělených cen proběhne v září ve velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze.

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_7492-2.jpg

Posíláme do škol nové učitele

Na Technické univerzitě v Liberci začaly podzimní promoce. Slavnostní udílení akademických titulů odstartovala fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

20. 9. 2021 | Univerzita | 266

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562