středa 24. únor 2021   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Kandidát na děkana Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek odkryl své vize

Kandidát na děkana Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek odkryl své vize

012-7.jpg
Kandidát na děkana Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek představil své vize rozvoje v posluchárně budovy H, jeho vystoupení běželo ale také online. Foto: Radek Pirkl, TUL

Své vize rozvoje a případných změn představil akademické obci jediný kandidát na post děkana Ekonomické fakulty TUL, nynější prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu Aleš Kocourek (41). Akademický senát přistoupí k volbě v úterý 13. října.

Pokud fakultní senát kandidáta zvolí a rektor do funkce jmenuje, vystřídá Aleš Kocourek dosavadního děkana Miroslava Žižku. Ten fakultu vede osmým rokem.

Aleš Kocourek hned v úvodu své prezentace poukázal na to, že nynější kondice fakulty je skvělá. „Bude to pro mě o to složitější, že fakulta za uplynulých osm let prošla s úspěchem velkými změnami. Jedná se například o akreditaci prakticky všech studijních programů a získání oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud budu zvolen, budu se snažit na úspěchy mého předchůdce navázat,“ ocenil Aleš Kocourek práci odcházejícího děkana Žižky a vyzval k potlesku.

Akademiky stále víc zatěžuje aministrativa

Nastínil ale i dílčí vylepšení, s nimiž na fakultě počítá (ucelené teze kandidáta na děkana Aleše Kocourka si můžete přečíst zde). Hodlá například usilovat o elektronizaci a snižování administrativní zátěže akademických pracovníků. „Je to bolístka, kterou všichni zaměstnanci cítí na fakultě denně. Administrativní zátěž je enormní a narůstá. Doufám, že se nám podaří získat administrativní sílu, která nám pomůže zejména s administrací projektů. Potenciální zaměstnance už jsem oslovil,“ nastínil Aleš Kocourek.

Uvažuje také o optimalizaci organizační struktury fakulty s těsnější vazbou na akreditované studijní programy. Zároveň předestřel, že jej budou zajímat názory ostatních akademiků. „Je to razantní změna a nedá se úplně snadno vrátit. Proto bych v otázce organizační struktury rád znal názor vás, akademických pracovníků a ostatních členů akademické obce. Teprve na základě toho, jaké budou převládat názory a jak se budete dívat na mé nápady, budu případně organizační strukturu měnit,“ uvedl Aleš Kocourek.

Ve své prezentaci zdůraznil několikrát, že stojí o spolupráci s každým pracovníkem fakulty. „Nechci dělat klíčová rozhodnutí, aniž bych je s každým z vás osobně neprodiskutoval,“ ubezpečil Aleš Kocourek.

Setkávání kateder - nepopulární krok?

Předpokládá, že nepopulární podle něj budou pravidelná setkání kateder, která chce zavést po vzoru University of St. Gallen, kde působil v zimním semestru 2009. Akademičtí pracovníci by na těchto setkáních měli seznámit své kolegy s pokroky své výzkumné práce. „Šlo by o představení toho, co naši akademičtí pracovníci v oblasti vědy a výzkumu za zhruba měsíc udělali. Rád bych, aby na setkání přicházeli se svými nápady a diskutovalo se tam o nich, protože víc hlav víc ví. Tuším, že to přinejmenším zpočátku nebude úplně oblíbené, ale myslím, že tato praxe chybí na celé univerzitě. Pokud budou mít naši akademici zpětnou vazbu již v průběhu výzkumu, věřím, že to přispěje k dosahování lepších výsledků a vyšší kvality ve vědě a výzkumu.“

Kandidát na děkana Aleš Kocourek hodlá také posilovat alternativní způsoby výuky. „Nejen nejistá epidemiologická situace nám ukazuje, že e-learning a streamování přednášek má smysl. Je to něco, co studentům velmi pomáhá. Zároveň to dává možnost vyučujícím při zpětné analýze zjistit, ke kterým pasážím se studenti nejčastěji vrací. Je to zdroj dat, který zatím moc nevyužíváme, přitom by mohl být velmi cenný při snižování studijní neúspěšnosti,“ poznamenal Aleš Kocourek.

Online propojení výuky se zahraničními univerzitami

Zmínil také, že hodlá posílit spolupráci se zahraničními vysokými školami v oblastech týkajících se vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti a zapracovat na tom, aby studenti získali větší chuť vyrážet na zahraniční pobyty. Jedním z plánů je online propojování výuky na TUL se zahraničními vysokými školami prostřednictvím konceptu Global Classroom. V ní se kloubí výuka českého a zahraničního lektora v rámci jednoho předmětu. „Máme tu možnosti spolupracovat například s University of Maine, která je v USA jedničkou v distančních formách výuky. Věřím, že by to také pomohlo překonat obavy mnoha studentů z komunikace v cizím jazyce,“ poznamenal Aleš Kocourek. „Přineslo by to internacionalizaci našeho kampusu a studenti by zjistili, že zahraničí není vůbec nepřátelské prostředí a že studium nebo stáž v zahraničí se nejen dobře odrazí v jejich životopise, ale dodá jim sebevědomí a spoustu zážitků i nových přátel.“

Aleš Kocourek chce také posilovat odvahu akademických pracovníků a studentů doktorského studia podávat návrhy výzkumných projektů do projektových výzev. „Rád bych, aby se počet podávaných návrhů zvýšil. Udělám pro to maximum. Věřím, že když budeme víc cílit, dáme také víc gólů.“

Akademické obci představil i své nejbližší spolupracovníky. Proděkankou pro vědu a výzkum by zůstala doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanem pro vnější vztahy by byl nadále Ing. Jaroslav Demel, Ph.D., dosavadní proděkanka Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. by měla nově na starosti zahraničí. Novou proděkankou pro rozvoj by se stala Ing. Jana Šimanová, Ph.D., a post proděkana pro studijní záležitosti by zastával Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. byl promován inženýrem v oboru podniková ekonomika na Ekonomické (tehdy Hospodářské) fakultě TUL (EF TUL), kde získal (2006) také doktorát v oboru organizace a řízení podniků. Od února 2018 je prorektorem TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu. Na domácí ekonomické fakultě vyučuje od roku 2005, v letech 2016–2018 byl také jejím proděkanem pro studijní záležitosti. V minulosti působil také na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Metropolitní univerzitě Praha.

Byl řešitelem a spoluřešitelem dvou grantů TA ČR, spolupracoval při řešení GA ČR a byl spoluřešitelem projektu MŠMT, třikrát se také podílel na smluvním výzkumu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je autorem řady příspěvků v impaktovaných a recenzovaných periodikách, napsal oceňované monografie, skripta i učebnice.

Strukturovaný životopis kandidáta naleznete zde.

Adam Pluhař

24.09. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání