Vneste umění do svého okolí! Jen pár dní zbývá na podání přihlášek do nového studijního programu Fakulty umění a architektury TUL

Nový program Katedry umění FUA TUL podporuje tvůrčí a inovativní myšlení i multidisciplinární přístup. Snímek je z výstavy k 25 letům FUA v Galerii Jaroslava Fragnera Praha. Foto: Archiv FUA
Nový studijní program FUA TUL podporuje tvůrčí a inovativní myšlení i multidisciplinární přístup. Snímek je z letošní výstavy k 25 letům FUA v Galerii Jaroslava Fragnera Praha. Foto: Archiv FUA

Příprava odborníků, kteří budou aktivně ovlivňovat kvalitu okolního prostředí, je jeden z cílů nového dvoustupňového studijního programu s názvem Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru. Fakulta umění a architektury (FUA) přijímá do konce listopadu přihlášky do bakalářského studia.

FUA hledá zapálené umělce, kteří nejsou spokojení s prostředím kolem sebe a chtějí je uměleckou formou přetvářet. Nový program vyučovaný od příštího akademického roku podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru. Preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Zabývá se navrhováním na hranici a mimo hranice jednotlivých uměleckých oborů a médií.

„Absolventi programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení,“ říká Jan Stolín, vedoucí Katedry umění FUA TUL a garant studijního programu.

 

 

Jedním ze základních principů tvorby studijního plánu v bakalářském i magisterském stupni je vyvážený podíl teoretických, technických, humanitních a uměleckých předmětů, zejména pak výrazný podíl ateliérové výuky.

Díky ní budou absolventi připraveni vstoupit do galerijní praxe jako umělci ve volném umění. Ale nejen to. Na založení a vedení galerie absolventy připraví například předmět Art management. Studenti proniknou také do problematiky kulturní krajiny nebo zákonitostí práce se zelení či s městským prostorem. V budoucnu se tak mohou stát například součástí týmů občanských sdružení, která si kladou za cíl ovlivňovat životní prostředí.

Katedra vybere deset studentů

Přijímací řízení je dvoukolové a probíhá ve dvou po sobě následujících dnech. Protože se jedná o ateliérovou výuku, katedra může přijmout maximálně deset studentů.

V prvním kole komise hodnotí domácí práce (portfolio prací) uchazečů o studium. Hodnocení domácích prací akcentuje kvalitu prací, kreativní přístup a zaujetí uchazečů (akademická kresba není podmínkou).

Na základě předložených prací pak přijímací komise vybere uchazeče, kteří postoupí do dalšího kola zkoušky. V něm uchazeče čeká poznávací test z moderního umění, výtvarný úkol a rozhovor.

„Důraz budeme klást na výtvarné nadání a schopnost samostatného kreativního a kritického myšlení,“ doplňuje docent Stolín, jenž je zároveň jedním z vyučujících.

Dalšími pedagogy nového studijního programu budou MgA. Richard Loskot, MgA. Jaroslav Prokeš, Ph.D. a MgA. Petra Vlachynská.

Více informací najdete zde

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_9212-2.jpg

»Lékařům dáváme do rukou další rozměr«

Liberečtí chirurgové už nejsou před operacemi odkázáni jen na virtuální snímky zlomených kostí či nádorů, ale připravují se i díky dokonalým anatomickým modelům z 3D tiskárny. Vyrábí je nemocniční oddělení Klinické biomechaniky, za jehož zřízením...

29. 4. 2024 | Lidé | 446