Rektor jmenoval nového docenta a předal diplomy devíti doktorům

P0004052-2.jpg
Jmenování nového docenta. Zleva: rektor TUL Miroslav Brzezina, děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Zdeněk Plíva a nově jmenovaný docent Martin Pustka. Foto: Adam Pluhař, TUL

Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina dnes jmenoval nového docenta, jenž se habilitoval před Vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Na promoci, uspořádané kvůli epidemickým opatřením ve skromnějších podmínkách, rektor rovněž předal diplomy devíti novým doktorům.

Rektor Miroslav Brzezina během slavnostního předávání diplomů vyzdvihl důležitost dalšího vzdělávání a získávání vysokých akademických titulů na naší univerzitě. Poukázal i na význam vědecké práce a publikační činnosti pro univerzitu.

Ve složité době ale také zmínil důležitost rodiny, bez jejíž podpory by získávání doktorských titulů a docentur bylo mnohem obtížnější. V adventním čase novému docentovi a novým doktorům rovněž dodal optimismus do blízké i vzdálenější budoucnosti. „Je těžká doba, koronavirus se stále šíří, ale začal advent a první svíčka na adventním věnci znamená naději. Naději, že život bude zase lepší. Ostatně, věřím i v další rozvoj vědy, o nějž se i vy zasloužíte,“ pronesl rektor Miroslav Brzezina.

Nový docent

Docent Ing. Martin Pustka, Ph.D. (*1977)

Martin Pustka je vědeckým pracovníkem v oddělení Měření ve společnosti VÚTS, a.s. Liberec. Dne 10. října 2019 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Technická kybernetika. Dne 9. září 2020 obhájil habilitační práci „Spektrální vlastnosti kruhových piezokeramických rezonátorů“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Použití analytických modelů při návrhu piezoelektrických rezonátorů“.

Od ukončení studií s naší univerzitou spolupracuje. Aktivně se zapojuje do řešení bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Noví nositelé titulu Ph.D.

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TUL - diplomy předal děkan Zdeněk Plíva

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D., Ing. Milena Maryšková, Ph.D., Ing. Zdeněk Braier, Ph.D.

FAKULTA STROJNÍ TUL - diplomy předal děkan Petr Lenfeld

Ing. Tomáš Riegr, Ph.D., Ing. Luboš Dittrich, Ph.D., Ing. Hiep Le Chi, Ph.D., Ing. Maryna Garan, Ph.D., Ing. Iaroslav Kovalenko, Ph.D., Ing. Jan Hujer, Ph.D.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653