Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Studentům dá praxi, firmám zaměstnance. JobTUL je tu!

Nový portál nabízí cestu, jak studenty propojit s firmami. Studenti tak mohou nasměrovat svoji kariéru už v počátcích studia. Autor: JobTUL
Nový portál nabízí cestu, jak studenty propojit s firmami. Studenti tak mohou nasměrovat svoji kariéru už v počátcích studia. Zdroj: JobTUL

Navázání spolupráce s firmami nebylo pro studenty Technické univerzity v Liberci nikdy jednodušší. Díky nově spuštěné online platformě JobTUL, jež propojuje studenty s budoucími zaměstnavateli. Portál přináší nabídky zaměstnání, praxe, stáží nebo témat závěrečných prací.

Naším cílem je, aby se JobTUL dostal do povědomí všech aktivních studentů jako platforma, kterou se vyplatí využívat už od prvního ročníku. Je to cesta, jak se propojit s firmami a začít směřovat svoji vlastní kariéru už v počátcích studia,“ nastínila Kateřina Maršíková, vedoucí Kariérového centra TUL.

Vzájemné propojení je možné na základě vytvořeného profilu studenta a vložené nabídky zaměstnavatele. Studenti se mohou bezplatně zaregistrovat na https://job.tul.cz Registrace je jednoduchá, studenti využijí stejné přihlašovací údaje jako do počítačové sítě Liane.

Ve svém profilu si student může vyplnit všechny údaje o sobě, informace o vzdělání systém automaticky doplní ze STAGu. Veškerá data je možné v průběhu studia aktualizovat a doplňovat.

Portál se rozjíždí, dnes jsou v systému zaregistrováni 174 studenti. Zatím drtivě převažují studenti Ekonomické fakulty TUL, kteří JobTUL využívají i v rámci výuky personalistiky. „Přibývají i studenti z jiných fakult – a to je dobře, portál je celouniverzitní. Na Kariérovém centru TUL registrujeme zájem i ze strany zahraničních studentů,“ přiblížila Kateřina Maršíková.

Postupně přibývá i zaregistrovaných firem

Vytvořený profil vybraného studenta mohou následně odkrývat zaměstnavatelé. A pomalu se rozšiřuje i počet zaregistrovaných firem. Do 30. dubna budou mít navíc všichni zaměstnavatelé registraci zdarma. „Dostanou jedinečnou možnost si portál vyzkoušet a bezplatně využívat služeb JobTUL dle vybraného balíčku na další rok zdarma,“ připomněla koordiátorka portálu JobTUL Tereza Horáková.

Zaměstnavatelům nabízí JobTUL cílenou inzerci napříč fakultami a obory. Firmy tak mohou díky celouniverzitnímu portálu nabízet studentům a brzy i absolventům TUL nejen zaměstnání, ale i praxe nebo bakalářské a diplomové práce. Prostřednictvím portálu mohou také firmy na univerzitní půdě prezentovat svoji značku nebo vyhledávat uchazeče v databázi JobTUL.

Portál vznikl jako výstup projektu Propojování vysokých škol a regionálních partnerů se studenty/absolventy a posilování společenské odpovědnosti VŠ skrz regionální působení. Kromě TUL na projektu spolupracovala Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Masarykova univerzita v Brně. Na těchto univerzitách mají studenti k dispozici čtyři různé portály, na TUL je to právě JobTUL. 

Spravuje jej Kariérové centrum TUL, na jehož mail job@tul.cz se studenti mohou obracet s dotazy. A to nejen s otázkami na nový portál, ale i na rozvoj své kariéry.

Informace o portálu i aktivitách Kariérového centra TUL jsou také pravidelně zveřejňovány na LinkedIn KC a Fb KC.

Adam Pluhař

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

P0007532-2.jpg

Akademický senát TUL vyhlásil rektorské volby

Akademický senát Technické univerzity v Liberci vyhlásil volby kandidátů na příštího rektora. Nově zvolený rektor či nově zvolená rektorka stane v čele univerzity v období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Harmonogram voleb bude...

22. 6. 2021 | Univerzita | 481

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis / University Magazine

Newsletter

Již brzy!