Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Univerzita vyplatí 15.000 svým zaměstnancům, kteří mají nižší příjem a mají doma školáky

Zajištění online výuky se neobejde bez IT techniky a dobrého připojení k internetu, to s sebou nese finanční výdaje, které mohou v rodinném rozpočtu chybět. Proto se rektor Miroslav Brzezina rozhodl zaměstnancům univerzity, kteří mají nižší příjmy, dát jednorázový příspěvek ze sociálního fondu. Stačí si podat žádost.

„V čase online výuky museli mnozí rodiče pro své děti obstarat počítač, web kameru, tiskárnu nebo i lepší připojení k internetu. To jsou položky, které se v rodinném rozpočtu projeví, zvlášť když máte doma školáků více. Proto jsem se rozhodl našim zaměstnancům, kteří mají nižší příjmy, dát jednorázovou a nevratnou finanční výpomoc ve výši 15.000 korun na jedno dítě, pokud o ni budou mít zájem. Je to kompenzace výdajů spojených s nákupem IT techniky, bez které by se děti nemohly distanční výuky účastnit,“ říká rektor Miroslav Brzezina.

Podpora je určena zaměstnancům, jejichž průměrná hrubá mzda pro přepočtený 100% úvazek zaměstnance na Technické univerzitě v Liberci nedosáhla v roce 2020 v průměru 25.085 Kč, což jsou 2/3 z průměrné hrubé mzdy v ČR za rok 2020. Pokud na naší univerzitě pracují oba rodiče, jejich příjmy se zprůměrují.

Dále tyto osoby musí být v pracovním poměru na TUL nejpozději od 1. dubna 2020 a minimálně do 30. června 2021. Zároveň tyto zaměstnanci pečují o školou povinné dítě, maximálně do 19 let věku dítěte.

Pokud na TUL pracují oba rodiče, bude částka přiznána pouze jednomu z nich.

„Do cílové skupiny, pro niž jsme příspěvek navrhovali, spadají asi čtyři desítky našich zaměstnanců,“ uzavírá rektor Brzezina.

Zájemci vyplní do 31. srpna 2021 žádost, kterou předloží v kanceláři kvestora.

Odkaz na celé znění příkazu rektora, kterým se vyplácení příspěvků definuje, a na žádost o podporu najdete na webu školy.

 Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce