- AKTUALIZACE - Rektor a akademická obec TUL k tragické události na FF UK

Celou akademickou obec TUL zasáhla tragická událost, ke které došlo na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 21. prosince. Hluboce soucítíme s celým společenstvím Karlovy univerzity a vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, kterým tento bezprecedentní čin vzal blízké, a myslíme na ty, kteří nyní o svůj život bojují.

Slova účasti za celou akademickou obec Technické univerzity v Liberci doplňuje rektor TUL Miroslav Brzezina:

"Slovy ani nelze vyjádřit smutek, který cítíme nad tragickými událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Smutek a zároveň obrovské rozčarování. Na něco takového nejsme v českém kontextu vůbec zvyklí. Je to šok. Je to hrůzné. Paní rektorce Králíčkové jsem vyjádřil upřímnou soustrast v těžké chvíli, kterou Univerzita Karlova nyní prochází."

Finanční sbírka a krizové linky

Prosíme členy akademické obce TUL i veřejnost, aby svou případnou finanční pomoc obětem střelby, zraněným a jejich rodinám a blízkým směřovali přímo do Nadačního fondu UK.

Pokud potřebujete pomoc nebo krizovou intervenci, obraťte se na linku 773 177 636 (In IUSTITUA) nebo Linku bezpečí 1161111.

Vyjádření Akademického senátu TUL

Akademický senát Technické univerzity vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým, rodinám, přátelům a kolegům obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tento krutý čin je šokem pro celou akademickou obec. Je také útokem proti akademické obci na všech univerzitách v ČR. Náš život nebude stejný jako včera. Akademická půda je  přístupná diskuzi a různým názorům, ale není připravená na tyto extrémní činy. Jsme přesvědčeni, že je třeba udělat vše proto, aby se již podobná událost neopakovala.

Rektorky a rektoři v Praze

Rektor TUL Miroslav Brzezina spolu s dalšími rektorkami a rektory v čele s Milenou Králíčkovou z UK a děkankou a vedením FF UK dnes (v pátek 22. 12.) položili v Praze před hlavním vchodem do budovy Karolina u pietního místa věnce. Ke vzpomínce za oběti čtvrteční střelby v budově FF se přidali také premiér ČR, ministři, další zástupci akademické obce i veřejnost.

Pietní akt na TUL

Na sobotu 23. prosince od 12.00 hodin zve rektor TUL Miroslav Brzezina na vzpomínkové setkání. Bude se konat na pietním místě, které v pátek odpoledne vzniklo na Univerzitním náměstí, v horní části venkovního schodiště budovy G.

-red-

 

 

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385