Prezident jmenoval rektorem TUL Zdeňka Kůse

Prezident ČR Václav Klaus jmenoval dnes na Pražském hradě rektorem Technické univerzity v Liberci   profesora Zdeňka Kůse. Svojí funkce se profesor Kůs ujme 1. února.  Vystřídá tak v rektorském křesle profesora Vojtěcha Konopu, který stál v čele liberecké univerzity  sedm let.

Prezident jmenuje rektory po návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterému jména nových rektorů navrhují akademické senáty jednotlivých univerzit. Dnes jmenoval celkem třináct rektorů, volební období je čtyřleté.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (4.6. 1960)  absolvoval ČVUT Praha v roce 1984. Doktorát získal v roce 1996 na Fakultě textilní TUL, kde také v roce 2000 habilitoval na docenta a v roce 2006 získal titul profesora. V letech 1999 -2004 vykonával funkci předsedy Akademického senátu TUL a od roku 2004 je ve funkci prorektora TUL. Zabývá se aplikacemi výpočetní techniky v textilní a oděvní výrobě, simulací výrobních procesů v oděvní výrobě a vývojem měřicích metod pro textilní materiály a výrobky.

„Přeji univerzitě, aby si i v budoucnu udržela pověst velmi kvalitní středně velké univerzity s vynikajícím výzkumem. Aby přitahovala ty studenty, kteří se opravdu chtějí něco naučit a poskytovala jim bezchybné služby a skvělé zázemí. Aby všichni zaměstnanci TUL měli takové podmínky pro práci, ve kterých se najde každý z nich, ať už je vědcem, výborným pedagogem či dokáže obojí. Aby prostředí, ve kterém pracují, bylo stále otevřené, akademicky svobodné a motivující,“ napsal profesor Kůs na úvod svého volebního programu. Jako jednu ze svých priorit označil  nutnost  umět využít možností čerpat prostředky  z evropských projektů  na další vybavení laboratoří i na další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klaus v projevu k rektorům vyjádřil obavy, aby rostoucí počet vysokoškolských studentů nepoškozoval kvalitu studia. "Já plně důvěřuju vám, že jste si toho velmi dobře vědomi a že se vynasnažíte, aby k žádnému ubírání kvality našeho vysokého školství jeho kvantitou nedocházelo," řekl.

J. Kočárková

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce