Studovat zadarmo? Kroutí hlavou Američané.

O tom,jak motivovat  studenty k řádnému studiu, mimo jiné diskutovali zástupci vedení fakulty strojní se svými kolegy z Northern Illinois University (NIU) z USA. Na pozvání proděkana Karla Frani navštívila ve dnech 30.6.–3.7. 2013 naši nejstarší fakultu paní Dr. Deborah Pierce, která na NIU působí ve funkci viceprovost pro zahraniční záležitosti. Paní doktorku přijal i děkan FS TUL docent Miroslav Malý.

Pro mě je trochu zvláštní vidět, že se studium poskytuje zcela zadarmo. U nás vstupují studenti s profesory do vztahu klient - poskytovatel služeb. Je pravda, že se studenti během studia zadluží, ale tento tlak je i silnou motivací k tomu, aby řádně a zodpovědně studovali a hledali si včas dobré zaměstnání,“ řekla Deborah Pierce po slavnostní promoci absolventů bakalářského studia, kterého se osobně zúčastnila.

Jedním z hlavních témat rozhovoru bylo také srovnání vzdělávacího systému v USA v ČR. Podle docenta Frani se tyto systémy liší hlavně v bakalářských studijních programech. Zatímco v USA mají bakalářské studijní programy více všeobecný charakter, v České republice jsou již zaměřené odborně. „Naší studenti, kteří do USA vycestují na stáž, jsou překvapeni, že tam jako strojaři mají povinné předměty zaměřené na ekonomii, nebo práva. Z toho ale musíme vycházet, když zahraniční stáže našich studentů připravujeme,“ řekl proděkan Fraňa.

Paní Deborah Pierce se také v laboratořích fakulty strojní a centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) informovala o současném výzkumu na naší univerzitě. Na katedře strojírenské technologie hovořila se zástupci katedry o tématech možné spolupráce. Vzhledem k tomu, že NIU intenzivně spolupracuje s tamním aviatickým průmyslem, zaujal paní Deborah Pierce výklad profesorky Ivy Nové o výzkumu v oblasti metalurgie. Konstruktivní diskuze se rozvinula také například v oblasti výzkumu a aplikací kompozitů v oblasti zpracování plastů a na katedře vozidel a motorů se hovořilo hlavně o vývoji alternativních pohonů.

Americké univerzity, stejně jako my, věnují pozornost  takzvaným „zeleným technologiím“ zaměřeným na ochranu životního prostředí.  V takových projektech se výrazně angažuje i Technická univerzita v Liberci. Shodli jsme se na tom, že i to je oblast, kde můžeme navázat a hlavně prohlubovat naši spolupráci,“ řekl docent Fraňa.

Docent Fraňa připomněl, že tímto setkáním pokračuje spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a Northern Illinois University, která byla písemně stvrzena smlouvou na začátku roku 2013.

Na základě této smlouvy zástupci obou univerzit hovořili také o návštěvě děkanů z Northern Illinois University na Technické univerzitě v Liberci a projednávali otázku studia českých studentů na NIU v USA.

J. Kočárková

 

J. Kočárková

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645