Naše univerzita má průmyslu co nabídnout, míní slovinská velvyslankyně

IMG_4801.jpg
Její Excelence Smiljana Knez (uprostřed) v laboratoři výroby nanovláken

Její Excelence Smiljana Knez dnes hovořila s rektorem TUL Zdeňkem Kůsem o možnostech provázání poznatků českých a slovinských škol a výzkumných center a prohlédla si naše laboratoře.

Velvyslankyně Slovinska v České republice Smiljana Knez je aktivní propagátorkou inovace průmyslových odvětví o nové poznatky vzešlé ze špičkových univerzitních pracovišť, ke kterým podle jejích slov patří i Technická univerzita v Liberci. Schůzka s rektorem Zdeňkem Kůsem a prohlídka některých pracovišť Technické univerzity v Liberci byly vrcholem její jednodenní návštěvy Liberce, při které se Její Excelence chtěla osobně seznámit se zástupci města, kraje i liberecké univerzity. V oblasti technických věd, jak sama říká, není odborníkem, ale vnášení nových poznatků do průmyslové praxe vnímá jako zásadní téma své ekonomické diplomacie:

„Struktura průmyslu ve Slovinsku je zhruba stejná, jaká byla před dvaceti lety, lepší technologické postupy se přesouvají spíše na západ. Ale vidím, že Česká republika, a příkladem je i vaše univerzita, má průmyslu co nabídnout. Naším cílem jako velvyslanectví je podpořit transfer výsledků a technologií vědy a výzkumu do průmyslu a zprostředkovat spolupráci mezi vysokými školami a průmyslovými podniky obou zemí,“ řekla během dnešní návštěvy na Technické univerzitě v Liberci Její Excelence Smiljana Knez.

Rektor Zdeněk Kůs připomněl, že liberecká univerzita v rámci programu mobilit spolupracuje s univerzitami ve slovinském Mariboru i v Lublani, kam jezdí naši studenti na výměnné pobyty.

„Možný další dobrý krok vidím v tom, že by vaše velvyslanectví mohlo pomoci zprostředkovat naší univerzitě ve Slovinsku další kontakty. Rádi přijedeme na tamní univerzity a výzkumné ústavy prezentovat svou práci a také nabídku studia u nás, a naopak, jsme otevření nabídkám slovinských škol pro naše studenty,“ řekl rektor Zdeněk Kůs a dodal: „Jako místopředseda České konference rektorů mohu váš zájem tlumočit také kolegům na dalších českých vysokých školách.“

V závěru jednání velvyslankyně ocenila konkrétní nabídku a nastínila možnost zprostředkování další spolupráce se slovinskými univerzitami i výzkumnými ústavy, které řeší podobné výzkumné úkoly například v oblasti nanotechnologií. Poté si Její Excelence v doprovodu děkanky fakulty textilní Jany Drašarové, proděkana pro vnější vztahy fakulty strojní Karla Frani a ředitele Oddělení pro vztahy s průmyslem CxI Stanislava Petríka prohlédla laboratoře ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zaměřené na výrobu a vývoj nanovláken a nanovrstev.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce