Žít nejen vedle sebe, ale spolu – pro budoucnost

Studenti společně mapovali možnosti cykloturistiky.jpg
Studenti společně mapovali možnosti cykloturistiky

Studenti naší univerzity se aktivně zapojili do česko-německého projektu, který má přispět ke vzájemnému porozumění. Čtyřletý projekt v těchto dnech úspěšně dokončují Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy Hejnice a Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal). Projekt „: Implementace mezinárodního zařízení pro vzdělávání a volný čas mládeže v rámci příhraničního styku byl financovánz Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

V rámci projektu byl bývalý teletník německého kláštera St. Marienthal přestavěn na nové potkávací centrum pro děti a mládež v Euroregionu Nisa. Součástí centra je i cvičná kuchyň a divadelní scéna. „Je potřeba žit spolu, nejen vedle sebe. A investice do vzdělávání mládeže, je investice pro společnou budoucnost,“ říkají realizátoři projektu.

Kromě výstavby nového mezinárodního setkávacího centra v proslulém klášteře v německém Ostritz byla další náplní projektu projektu realizace deseti vícedenních seminářů v Hejnicích. Žáci základních škol, středoškolští i vysokoškolští studenti z obou zemí se seznamovali s českou a německou historií i kulturním dědictvím a porovnávali zkušenosti s tématikou rovných příležitostí a ochrany životního prostředí. Probírali také otázku zdravého životního stylu, přičemž mimo jiné porovnávali pokrmy české a německé kuchyně, či mapovali možnosti cyklistiky na obou stranách hranic. „Velkým přínosem seminářů byla mimo jiné i bezprostřední zábava v německém nebo anglickém jazyce. Mladí lidé se po překonání prvních rozpaků rozhovořili o všem možném. Ochotně se také zapojovali do různých her a scének, aktivně se zapojili i do interaktivního představení občanského sdružení Divadelta Pět rad pro Bertu. Na seminářích si vyměňovali osobní kontakty. Z Technické univerzity v Drážďanech přišlo na libereckou univerzitu pozvání ke komentované prohlídce Drážďan,“ přiblížil náplň seminářů koordinátor projektu Jan Tandler

Semináře byly také příležitostí ke společným výletům do málo známých oblastí Frýdlantského výběžku a k hodnocení turistické nabídky v Euroregionu Nisa. Na semináři určeném pro studenty vysokých škol se objevily i realistické návrhy, jak turistickou nabídku a služby související s turistikou zlepšit. „Jenom příroda už nestačí. Turisté chtějí také síť restaurací, informační centra a další služby. Studenti Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz prostudovali stávající turistickou nabídku Hejnic a okolí a na základě analýzy místa navrhli zlepšení,“ uvedla Iveta Honzáková z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

ProfesorkaUte Pflicke z  Hochschule Zittau/Görlitz oceňuje elán, s jakým se čeští i němečtí vysokoškoláci pustili do zadaného výzkumu ukončeného SWOT analýzou. V ní vytipovali slabé a silné stránky regionu, hodnotili úroveň poskytovaných služeba také třeba rizika trhu. „Neměli jsme moc času, a proto by bylo užitečné ve spolupráci s libereckou univerzitou pokračovat a jít více do hloubky. Studenti došli k zajímavým závěrům a předložili originální náměty. Daleko důležitější ale je, že projekt vzbudil chuť mladých Čechů i Němců podílet se dalším rozvoji regionu. Vědí, že je pro rozvoj turistického ruchu potřeba ještě hodně udělat. Dělá mi radost, když vidím, že se práce nebojí,“ řekla profesorka Pficke.

Podle ředitelky Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Petry Šiklové se  povedlo semináře obsadit kvalitními lektory a posluchači nepřijeli jen kvůli formální účasti, ale se skutečným zájmem. „Semináře byly zdrojem i nových námětů na další přeshraniční projekty zaměřené na děti a mládež. Velkým přínosem bylo zapojení liberecké univerzity. Rádi bychom proto při realizaci nových projektů spolupracovali s Technickou univerzitou v Liberci, která má díky své Dětské univerzitě bohaté zkušenosti s tím, jak zkvalitnit volný čas dětí a mládeže,“ řekla ředitelka Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Petra Šiklová.

Obě země mají ve svém pohraničí v oblasti turistiky co zlepšovat. Podle Ivety Honzákové to je šance pro studenty oborů zaměřených na cestovní ruch.  „Zajímavý byl rozdílný pohled na některé zkoumané oblasti u českých a německých studentů, který vedl k pestré výměně názorů. Studenti přinášejí nová, inspirativní řešení, jsou kreativní, energičtí. Jejich svěží názory jsou inspirací pro mnohé regiony. Ale nejen po odborné stránce.Osobně mě moc potěšilo, když jsem viděla, jak se rozvíjejí i osobní vazby mezi českými a německými studenty.Rádi bychom zrealizovali další společné přeshraniční projekty na podporu cestovního ruchu v Euroregionu Nisa,“ řekla Iveta Honzáková.

J. Kočárková

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Nový hořák topí a přitom šetří peníze

V době, kdy se plynová nouze skloňuje ve všech pádech, přichází Technická univerzita v Liberci s patentem na nový typ hořáku pro tmavé trubkové infrazářiče, které se používají na vytápění průmyslových hal. Jeho přednost tkví v tom, že dokáže...

26. 9. 2022 | Věda a výzkum | 2

Nový hořák topí a přitom šetří peníze

V době, kdy se plynová nouze skloňuje ve všech pádech, přichází Technická univerzita v Liberci s patentem na nový typ hořáku pro tmavé trubkové infrazářiče, které se používají na vytápění průmyslových hal. Jeho přednost tkví v tom, že dokáže...

26. 9. 2022 | Věda a výzkum | 2

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce