Máme šestnáct nových doktorů

Rektor Technické univerzity v Liberci  Zdeněk Kůs předal v úterý 9. prosince spolu s děkany čtyř fakult diplomy absolventům doktorských studijních programů, kteří  na příslušných fakultách složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci. Slib absolventa doktorského studia, který přednesla Ing. Alena Rodová, složilo šestnáct nových nositelů titulu Ph.D.

Seznam nových doktorů naší univerzity:

FAKULTA STROJNÍ – diplomy předal děkan fakulty Petr Lenfeld:
Ing. Zuzana Andršová
Ing. Jan Kolář
Ing. Jan Valtera
Ing. David Vejrych
Ing. Petr Žabka

FAKULTA TEXTILNÍ – diplomy předala děkanka fakulty Jana Drašarová:
Ing. Veronika Šafářová
Fatma Yalcinkaya

EKONOMICKÁ FAKULTA – diplomy předal děkan fakulty Miroslav Žižka:
Ing. Jaroslav Demel
Ing. Ivana Chramostová
Ing. Lenka Strýčková
Ing. Jiří Václavík

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ – diplomy předal děkan fakulty Václav Kopecký:
Ing. Jiří Kopal
Ing. Bc. Michal Malík
Ing. Tomáš Náhlovský
Ing. Bc. Jiří Primas
Ing. Alena Rodová.

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.


„Jsem rád, že tito mladí lidé, plní nadšení, plní dobrých nápadů a myšlenek, si vybrali ke studiu Technickou univerzitu v Liberci, a doufám, že u nás zůstanou i nadále. Pokud se rozhodnou vydat se jinam, pak nezbývá než popřát, ať se jim daří dobře, alespoň tak dobře jako v dosavadním studiu na naší univerzitě,“ řekl u příležitosti předávání diplomů novým doktorům rektor Zdeněk Kůs.

Redakce T-UNI všem našim novým doktorům blahopřeje.

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653