Zemřel pan profesor Cyril Höschl, emeritní děkan FS

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že včera zemřel pan profesor Ing. Cyril Höschl, DrSc, zakládající člen Společnosti pro mechaniku, Společnosti pro nauku o kovech a Asociace strojních inženýrů, který významnou část svého života spojil s naší fakultou strojní. V šedesátých letech minulého století pracoval jako vedoucí katedry  mechaniky, pružnosti a pevnosti a posléze byl také zvolen do funkce děkana Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.

Pan profesor se narodil roku 1925. Za druhé světové války prošel „totálním nasazením“ a studium strojního oboru mohl na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT zahájit až po válce. Studia dokončil roku 1949. Od jara 1948 pracoval jako pomocný a později řádný asistent v Ústavu vodních strojů a strojního chlazení pod vedením profesora Jaroslava Hýbla.

Vojenskou službu si z politických důvodů v padesátých létech „odpykal“ u Pomocných technických praporů a pak byl poslán do Jáchymovských dolů. Potom nastoupil do libeňského závodu ČKD Sokolovo, kde se díky svým znalostem aplikované mechaniky a nauky o materiálu vypracoval v uznávaného odborníka na vyšetřování příčin poruch strojů a jejich odstraňování. Vedl inženýrské kurzy na Vysoké škole dopravní v Praze a působil jako externí učitel mechaniky na dálkovém studiu strojní fakulty ČVUT.

Později byl jmenován docentem pro obor pružnosti a pevnosti na tehdejší Vysoké škole strojní v Liberci, kde se stal později profesorem a po dvě období zastával akademické funkce, nejprve prorektora pro vědu a výzkum a pak děkana strojní fakulty. Měl pověst skvělého a oblíbeného a paradoxně také nejpřísnějšího učitele. V době normalizace však byl nucen školství opustit. Nalezl útočiště v Ústavu termomechaniky ČSAV a v pražském Domě techniky Československé vědeckotechnické společnosti, který pod jeho vedením uspořádal 22 celostátních seminářů v cyklu Stavba strojů. Vydal k nim stejný počet skript.

Pan profesor Höschl byl vyznamenán zlatou plaketou Františka Křižíka AV ČR, zlatou plaketou Technické university v Košicích, Čestnou plaketou Československé společnosti pro mechaniku. Byla mu udělena i medaile Josefa Hlávky a pamětní medaile Leonarda da Vinci při příležitosti 20. výročí založení Asociace strojních inženýrů.

Pamětní medaili mu udělila za jeho zásluhy i Fakulta trojní fakulty Technické University v Liberci. Jako výraz úcty vydala fakulta strojní vlastním nákladem knihu profesora Höschla Eseje o mechanice.

Pamětníci na jeho působení na naší nejstarší fakultě vzpomínají s velkou úctou jako na čestného a odvážného člověka. „ Jako děkan šel v taláru s děkanským řetězem na hrudi v čele smutečního průvodu za Jana Palacha v Liberci. Po revoluci se na naši prosbu ujal na jeden rok přednášek  z pružnosti a pevnosti a napsal nová skripta.“ vzpomíná profesorka Bohdana Marvalová.

Všichni, kdo ho znali - odborná i laická veřejnost se shodují: odešel vzácný člověk.

Čest jeho památce!

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645