Rektor jmenoval dva docenty, promovali noví doktoři

Právě byli jmenováni. Jaromír Moravec (vpředu) a Michal Petrů jsou  docenty..JPG
Právě byli jmenováni. Jaromír Moravec (vpředu) a Michal Petrů jsou docenty.

Jaromír Moravec a Michal Petrů z fakulty strojní jsou ode dneška novými docenty. Jmenovací dekret jim předal rektor Zdeněk Kůs. Poté z jeho rukou a rukou děkanů převzalo 17 našich absolventek a absolventů doktorský titul.

Jaromír Moravec se narodil 25. dubna 1975 v Havlíčkově Brodě. Je odborným asistentem a vedoucím katedry strojírenské technologie na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci. Dne 2. prosince 2015 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Technologie a materiály.

Dne 29. června 2016 obhájil habilitační práci s názvem „Metodické postupy využitelné k získání vstupních veličin numerických simulací svařování a tepelného zpracování“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Spojování materiálů svařováním – výhody, nevýhody, možnosti, aplikace“.

Jaromír Moravec je jmenován docentem ve vědním oboru Technologie a materiály.

Michal Petrů se narodil 25. dubna 1983 v Liberci. Je odborným asistentem na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci (TUL) na katedře částí a mechanismů strojů a vedoucím oddělení konstrukce strojů na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Dne 28. května 2015 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru konstrukce strojů a zařízení.

Dne 21. září 2016 obhájil habilitační práci s názvem „Numerické modelování pro podporu výzkumu a vývoje rámů z kompozitní struktury vyztužené dlouhými vlákny“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Modelování strojních částí v CAD systémech s využitím parametrických rovnic“.

Michal Petrů je jmenován docentem ve vědním oboru Konstrukce strojů a zařízení.

„Pracujeme v době, která není pro vysoké školy právě nejpříznivější. Legislativa se vyvíjí, nový zákon o vysokých školách přináší řadu komplikací, chystá se nový zákon o vědě a my zatím nevíme, zda nám přinese změny pozitivní. Sužují nás různé, často ne zcela smysluplné kontroly. To vše je prostředí, ve kterém žijeme, a já jsem rád, že se naši vědečtí pracovníci nenechávají touto realitou otrávit. Díky tomu se můžeme pochlubit pracovišti, na kterých probíhá kvalitní výuka a kvalitní vědecká práce. Jsem velmi rád, že se tak děje napříč všemi fakultami,“ uvedl dnes ve své slavnostní řeči rektor Zdeněk Kůs.

„Díky této mezioborovosti se setkávají ve vědeckých týmech lidé, kteří by se možná ani nesetkali, díky tomu nacházíme nová neotřelá a synergická řešení například i v oblasti nanotechnologií, ve které hraje naše univerzita významnou roli. A také díky tomu se naše univerzita umístila v uznávaných žebříčcích mezi 900 nejlepšími vysokými školami na světě a mezi 250 nejlepšími školami ze zemí, jejichž ekonomika je na vzestupu,“ řekl dále rektor.

Jeho slova patřila novým docentům i sedmnácti novým doktorkám a doktorům, kterým dnes spolu s děkany předal diplom s titulem Ph. D.

Jsou jimi na fakultě strojní:
Jiří Habr, Roman Paclt, Pavel Petera, Markéta Petříková, Martin Švec a Lenka Volfová. Diplomy jim předal děkan Petr Lenfeld.

Z fakulty textilní dnes promovali:
Roman Knížek, Hafsa Jamshaid, Hana Křížová, Milan Šimko a Daniela Veselá. Diplomy převzali od proděkanky Gabriely Krupincové.


Na ekonomické fakultě je novou doktorkou Tereza Semerádová, děkan Miroslav Žižka jí předal diplom.


Na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií získali dnes titul „doktor“:
Marek Boháč, Ilona Hančilová, Martin Hušek, Jan Loufek a Kamil Nešetřil. Gratulaci a diplomy převzali od děkana Zdeňka Plívy.

Redakce T-UNI novým docentům i doktorům srdečně gratuluje!  


 -red-

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646