Zasloužili se o rozvoj univerzity, získali za to pamětní medaile TUL

028.jpg
Mons. Jan Baxant přebírá zlatou medaili.

Zlaté, stříbrné a bronzové pamětní medaile Technické univerzity v Liberci předal včera rektor Zdeněk Kůs téměř třem desítkám osobností, které se v posledních letech zasloužily o rozvoj univerzity.

Na včerejším slavnostním zasedání Vědecké rady TUL, po aktu jmenování tří nových docentů a promocích doktorů, uděloval rektor Zdeněk Kůs pamětní medaile Technické univerzity v Liberci.

„Některé osobnosti, které dnes oceňujeme, patří mezi osobnosti již dobře známé, jež dosáhly všeobecného věhlasu, jiné známe spíše jen my na univerzitě, přispěly však významným dílem k tomu, že za posledních deset let se Technická univerzita v Liberci výrazně proměnila a že se dnes těší pověsti významné vědecké instituce. Dnes udílené medaile jsou formou poděkování za jejich přínos této univerzitě,“ řekl včera u příležitosti slavnostního udílení medailí rektor Zdeněk Kůs.

Za dlouhodobě dosahované mimořádné pracovní výsledky rozhodl rektor o udělení Bronzové pamětní medaile TUL těmto osobnostem:

Mgr. Radim Antoš (FP), prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., (FS), Věra Brádlerová, prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., (EF), doc. Emilie Frydecká (FT), Gerhard Geisler (FT), doc. Svatoslav Krotký (FT), Ing. Dagmar Militká (FM), doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., (FS), Ing. Jiří Němeček, CSc., doc. Heinz Neumann, CSc., (FS), Mgr. Oldřich Palata (FT), prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc., (FS), Ing. Lubomír Roleček (FS), Mgr. Ilona Sovová (FP), doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., (FP) a Ing. Petr Šmakal.

Za významná vědecká, umělecká nebo jiná díla, za prohlubování a rozvoj spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi, za zásluhy o rozvoj univerzity získali stříbrné pamětní medaile:

Plk. Ing. Radek Černý, MSS, Ing. Miloš Hernych (FM), Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (FA), prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (FA), Ing. arch. Martin Šaml (FA), Ing. Renata Štorová, CSc., (FT).

Zlatou pamětní medaili TUL získali:

Prof. Johnu Anchor, BSc., Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, PhDr. Jan Šolc, prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Včerejší slavnostním odpoledne zakončil akt povýšení akademických pracovníků do vojenských hodností. Plukovník Miroslav Brázda, ředitel krajského vojenského velitelství Liberec, udělil vojenské hodnosti doc. RNDr. Miroslavu Kouckému, CSc., (FP) a Ing. Pavlu Ságlovi (FM).

Všem oceněným gratulujeme také z redakce T-UNI.

-red-

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 198